Klauzula informacyjna dla pracowników i kandydatów do pracy

Administratorem danych osobowych pracowników, współpracowników i kandydatów do pracy jest firma Informacja i Wiedza Sp. z o.o. , z siedzibą w Ostrowcu Św., os. Słoneczne 14.

Dane przetwarzane są w celu rekrutacji i zatrudnienia i ich podanie jest obowiązkowe w zakresie określonym przepisami prawa pracy, w szczególności przez Kodeks Pracy.

Dane nie są przekazywane żadnym nieuprawnionym odbiorcom, ani też do państw trzecich.

Odbiorcami danych mogą być jedynie osoby i podmioty upoważnione do przetwarzania danych oraz uprawnione na podstawie przepisów prawa organy publiczne.

Dane są przechowywane przez czas określony w szczególnych przepisach prawa.

Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do wglądu w swoje dane, prawo ich uzupełniania i obowiązek zgłaszania administratorowi zmiany danych osobowych.

Osoby, których dane dotyczą, mogą kontaktować się z Inspektorem ochrony danych we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz mają obowiązek zgłaszać do Inspektora wszelkie incydenty i naruszenia dotyczące bezpieczeństwa danych osobowych, do których przetwarzania są upoważnione.


Drukuj