Wiadomosci Swietokrzyskie logo

Podziękowania

Kochani Czytelnicy, pomimo innej deklaracji, w grudniu 2018 wyszedł ostatni numer „Wiadomości Świętokrzyskich”, tygodnika wydawanego w każdy poniedziałek na terenie powiatów ostrowieckiego i opatowskiego. Byliśmy razem od niemalże 20 lat.

Ogłoszenia drobne przez SMS

Aby zamieścić ogłoszenie drobne w papierowym wydaniu "Wiadomości Świętokrzyskich" należy wysłać SMS na numer 73068 (3,69 PLN z VAT) w treści wpisując: TC.WIAD.tresc_ogłoszenia

Informacje dodatkowe:

* Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń.
* Jeżeli w ogłoszeniu nie zostanie podany numer kontaktowy, wówczas ogłoszenie ukaże się z numerem telefonu, z którego został wysłany SMS.
* SMS może być wysłany tylko na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
* Długość pojedynczego SMSa wynosi 160 znaków. Przekroczenie tej ilości znaków spowoduje proporcjonalne zwiększenie pobranej przez operatora opłaty.
* W celu uniknięcia nadużyć ogłoszenia w których będzie podany inny numer kontaktowy niż ten z którego został wysłany SMS nie będą drukowane.
* Wydawca tygodnika "Wiadomości Świętokrzyskie" nie ponosi odpowiedzialności za błędnie wpisanego i wysłanego SMS-a.
* Redakcja ma prawo odmówić przyjęcia ogłoszenia bez podania przyczyny.
* Ogłoszenia drobne przez SMS do najbliższego wydania przyjmowane są do każdego piątku do godz. 16:00. Jeżeli SMS zostanie wysłany po czasie, ogłoszenie przechodzi na następne wydanie.

Usługa jest dostępna w sieciach: T-mobile, Plus GSM, Orange, Play.

Usługę Premium SMS obsługuje Dotpay
REGULAMIN USŁUG I SERWISÓW SMS
Reklamacje

Patronat medialny

Wiadomości Świętokrzyskie patronują imprezom odbywającym się na terenie powiatów ostrowieckiego i opatowskiego. Sprawujemy opiekę medialną nad wydarzeniami o charakterze społecznym, kulturalnym, rozrywkowym i sportowym. Jeśli organizujecie taką imprezę, to zapraszamy do współpracy.

Zapytania dotyczące patronatu medialnego i opieki medialnej prosimy kierować na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie 41 263 10 01.

Logotyp Wiadomości Świętokrzyskich:
Wiadomosci_Swietokrzyskie.cdr
Wiadomosci_Swietokrzyskie.ai
Wiadomosci_Swietokrzyskie.png
Wiadomosci_Swietokrzyskie.pdf

Obowiązek informacyjny na podstawie art. 13 RODO

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „Ogólne Rozporządzenie” lub „RODO”) wysyłamy podsumowanie informacji dotyczących Państwa danych osobowych. 
W świetle powyższego pragniemy poinformować Państwa, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Informacja i Wiedza Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim (NIP: 661-19-80-479, REGON: 291037581)
Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej pod adresem: os. Słoneczne 14, 27-400 Ostrowiec Św. lub drogą e-mailową pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
2. Państwa dane osobowe zostały zgromadzone na podstawie dobrowolnego składania zamówienia, wykonywania umowy czy usługi.
4. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w celach handlowych do wykonania usługi lub zawartej transakcji. Wiadomości wysyłane są z wykorzystaniem profesjonalnego systemu mailingowego. Administrator nie udostępnia Państwa danych podmiotom trzecim.
5. Zbierane przez Administratora dane osobowe użytkowników przetwarzane są w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez użytkownika zezwolenia lub na podstawie innych ustawowych przesłanek legalizujących przetwarzanie danych (przede wszystkim w celu realizacji usług oraz w prawnie usprawiedliwionym celu - marketingu bezpośrednim naszych produktów lub usług), zgodnie z wymogami prawa polskiego. Zbiór zgromadzonych danych osobowych użytkowników traktowany jest jako wydzielona baza danych przechowywana na w profesjonalnym serwisie. Pełen dostęp do bazy danych posiada jedynie niewielka liczba uprawnionych pracowników i podwykonawców zajmująca się administracją bazy.
6. Zgodę na przetwarzanie danych można wycofać w dowolnym momencie, w ten sam sposób jak została wyrażona.
7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu również prawo do:
7.1. dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
7.2. sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
7.3. usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
7.4. ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
7.5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
7.6. wniesienia skargi do organu nadzorczego.
8. Z praw wskazanych w pkt.7 powyżej można skorzystać poprzez:
8.1. kontakt e-mailowy pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
8.2. kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: os. Słoneczne 14, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski.
9. Będziemy przechowywać Pani/Pana dane osobowe przez czas obowiązywania zawartej umowy, a także po jej zakończeniu w celach:
• dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
• wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności
podatkowych i rachunkowych,
• zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
• maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.
10. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

 

 

Klauzula informacyjna dla pracowników i kandydatów do pracy

Administratorem danych osobowych pracowników, współpracowników i kandydatów do pracy jest firma Informacja i Wiedza Sp. z o.o. , z siedzibą w Ostrowcu Św., os. Słoneczne 14.

Dane przetwarzane są w celu rekrutacji i zatrudnienia i ich podanie jest obowiązkowe w zakresie określonym przepisami prawa pracy, w szczególności przez Kodeks Pracy.

Dane nie są przekazywane żadnym nieuprawnionym odbiorcom, ani też do państw trzecich.

Odbiorcami danych mogą być jedynie osoby i podmioty upoważnione do przetwarzania danych oraz uprawnione na podstawie przepisów prawa organy publiczne.

Dane są przechowywane przez czas określony w szczególnych przepisach prawa.

Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do wglądu w swoje dane, prawo ich uzupełniania i obowiązek zgłaszania administratorowi zmiany danych osobowych.

Osoby, których dane dotyczą, mogą kontaktować się z Inspektorem ochrony danych we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz mają obowiązek zgłaszać do Inspektora wszelkie incydenty i naruszenia dotyczące bezpieczeństwa danych osobowych, do których przetwarzania są upoważnione.

Reklama

Reklama