Bezdomni są wśród nas

W ubiegłym roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim przeprowadził analizę zjawiska bezdomności na terenie miasta. Jak wynika z danych, w minionym roku w ewidencji zarejestrowanych było 108 osób bezdomnych, w tym 4 osoby miały trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego.

 

Zdecydowana większość, bo 96 bezdomnych nie posiadała stałego miejsca zameldowania, pozostali mieli stały adres, ale bez możliwości przebywania w mieszkaniu. Tylko 22 osoby zadeklarowały, że korzystały z noclegowni, niemal identyczna liczba bezdomnych nocowała w różnych miejscach na terenie miasta, takich jak pustostany, klatki schodowe, altany działkowe. Połowa bezdomnych pomieszkiwała u znajomych.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w swoich strukturach utworzył komórkę, której zadaniem jest szeroko rozumiana pomoc tej grupie. Zespół ds. Osób Bezdomnych prowadził pracę socjalną na przykład w sferze zdrowotnej, w efekcie czego 13 osobom udzielono pomocy w uzyskaniu stopnia niepełnosprawności, 12 bezdomnych nabyło potwierdzenie prawa do ubezpieczenia zdrowotnego, 37 osób zmotywowano do dbałości o własny stan zdrowia i higienę osobistą. Na przestrzeni ubiegłego roku 10 osób podjęło zatrudnienie w Centrum Integracji Społecznej.

- Istotnym działaniem mającym wpływ na rozwiązywanie problemu bezdomności jest wydzielenie przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim mieszkania chronionego. Jest formą pomocy społecznej przygotowującą osoby tam przebywające, pod opieką specjalistów, do prowadzenia samodzielnego życia albo zastępującą pobyt w placówce zapewniającej całodobową opiekę. Mieszkanie chronione zapewnia warunki samodzielnego funkcjonowania w środowisku, w integracji ze społecznością lokalną. W 2017 roku przebywały w nim 4 osoby bezdomne, kolejne 6 zamieszkało w lokalach socjalnych - przypomina Magdalena Salwerowicz, dyrektor MOPS w Ostrowcu Św.

Działania pracowników MOPS skupiały się również na motywowaniu do utrzymywania lub nawiązania zerwanych kontaktów z rodziną. Jedna osoba wróciła do rodziny, kolejnych 70 ponownie zaczęło komunikować się z najbliższymi.

Poza wsparciem prawnym, socjalnym, osoby bezdomne mogły liczyć na wymierną pomoc. Dla 56 z nich przyznano zasiłek stały, blisko 60 osób otrzymało pomoc celową bądź okresową. Dla 53 osób wykupiono obiady na stołówce.

G. Soboń


Drukuj