300plus

Od tego roku rodzice dzieci uczęszczających do szkoły mogą składać wnioski o fundusze z programu "Dobry start". Ostrowiecki MOPS pierwsze wnioski o 300+ składane tylko drogą elektroniczną przyjął w lipcu. Od początku sierpnia można je składać również w formie papierowej. -Dotychczas przyjęliśmy ponad 3,5 tysiąca wniosków, przez co zaspokoiliśmy potrzeby ponad 4 tysięcy uczniów, którym przysługiwało świadczenie. Wypłaciliśmy ponad milion złotych. Okres oczekiwania na wpływ środków na konto to od 10 do 14 dni - powiedziała Ksenia Głuszyńska, kierownik działu świadczeń rodzinnych i wychowawczych.

 

Do świadczenia uprawnieni są rodzice dzieci rozpoczynających pierwszą klasę szkoły podstawowej, górna granica wieku to 20 lat, a dla dzieci z niepełnosprawnością - do 24. roku życia. Nie przysługuje ono natomiast studentom i młodzieży uczącej się w szkołach wieczorowych. Na terenie gminy Ostrowiec do odebrania świadczenia uprawnionych jest około 8 tysięcy dzieci.

- Plecak, obuwie sportowe, strój na wf., zeszyty i inne pomoce szkolne - na to wszystko szło nam ponad tysiąc złotych, a teraz podwójne 300 plus to dla nas duża pomoc - powiedziała Aneta Kieloch, mama dwojga dzieci.

- Te pieniądze przydają się na potrzeby dziecka na początku roku szkolnego. Dopiero od ubiegłego roku córka korzysta też z programu darmowych podręczników, przez te wszystkie poprzednie lata przeznaczaliśmy dość dużą sumę na książki, zeszyty, plecak, więc te dodatkowe trzysta złotych odczujemy. Na szczęście wniosek składa się dość szybko, w kilka minut - powiedziała z kolei Anna Zagnińska, mama 14-letniej uczennicy.

- Zadarza się, że ktoś jest zameldowany na terenie innej gminy i błędnie prześle nam wniosek, wówczas my odsyłamy go do organu właściwego z informacją, że go przekazaliśmy. Zachęcam do składania wniosków drogą elektroniczną, nawet jeśli ktoś ubiega się również o inne świadczenia, a jego sytuacja materialna i zatrudnienia nie zmieniła się. Niestety, przez rozporządzenie o ochronie danych osobowych każdy wniosek musimy przyjmować pojedyńczo, do tego każdy wniosek musimy zweyfikować, to około 7-8 minut. Mimo że to nie jest długo, ale zdarzają się sytuacje, gdy wniosek jest źle wypełniony lub musimy go dodatkowo zweryfikować. Przez wysyłkę elektroniczną można uniknąć stania w kolejce - wyjaśniła kierownik działu świadczeń rodzinnych i wychowawczych.

Aby poprawnie złożyć wniosek lub wysłać go elektronicznie, wystarczy przygotować PESEL rodziców i dzieci, adres szkoły, do której uczęszcza uczeń oraz numer rachunku bankowego. Wnioski można składać do 30 listopada.

mika


Drukuj