Azbest znika z ostrowieckich dachów

Kilkudziesięciu właścicieli domów będzie mogło skorzystać z dotacji z budżetu gminy na demontaż pokryć dachowych z azbestem.

 

Podobnie jak w latach ubiegłych gmina Ostrowiec Świętokrzyski realizuje "Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla miasta Ostrowca Świętokrzyskiego". Zakłada ona przyznanie właścicielom nieruchomości i spółdzielniom mieszkaniowym dotacji pokrywającej koszty związane z demontażem, załadunkiem, transportem i unieszkodliwianiem wyrobów z azbestem. Pozostałe koszty, jak na przykład ułożenie nowego pokrycia dachowego, właściciele i administratorzy budynków muszą pokryć ze środków własnych.

W tym roku w budżecie na wymianę pokrycia dachowego zostało zabezpieczone 70 tysięcy złotych. O dotację ubiega się 77 właścicieli posesji i administratorów budynków.

Usługa demontażu pokryć dachowych zawierających szkodliwy azbest będzie realizowana przez specjalistyczną firmę do połowy października.

G. Soboń


Drukuj