Pierwszy dzwonek w "Bartoszu"

Rozpoczęcie roku szkolnego w opatowskim "Bartoszu" zgodnie z wieloletnią tradycją rozpoczęło się od mszy św. Druga część uroczystości odbyła się w hali sportowej szkoły.

 

Uczniowie, ich rodzice, nauczyciele modlili się za pomyślność w nowym roku szkolnych podczas mszy świętej odprawionej w klasztorze oo. Bernardynów. W hali sportowej z udziałem sztandaru szkoły odbyła się druga część uroczystości. Dyrektor szkoły Barbara Kasińska przywitała całą społeczność szkolną. Szczególnie ciepło witała w murach "Bartosza" uczniów klas pierwszych.

- Dziękuję wam za wybór naszej szkoły i zaufanie, jakim obdarzyliście "Bartosza"- mówiła B. Kasińska. - Po raz pierwszy od kilku lat młodzież rozpoczyna kształcenie w technikum informatycznym i ekonomicznym. Jest to "powrót do źródeł" w 100-letniej tradycji szkoły- dodała.

Młodzież i nauczyciele pamiętali również o 79. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Pamięć za poległych w walce z najeźdźcami z 1939 roku uczczono minutą ciszy oraz złożeniem wiązanki kwiatów na pomniku zamordowanych w czasie wojny nauczycieli.

Agata Pustuła, przewodnicząca samorządu uczniowskiego życzyła dyrekcji, nauczycielom, pracownikom szkoły, uczniom wytrwałości, a także zapału do nauki i pracy.

Uczniowie spotkali się z wychowawcami, a pierwszoklasiści mieli dodatkowo szkolenie z zakresu BHP.

(JAZ)


Drukuj