Konkrety na konwencji KWW Grigora Szaginiana

W ubiegły wtorek odbyła się konwencja wyborcza Komitetu Wyborczego Wyborców Grigora Szaginiana, na której zostali przedstawieni kandydaci do rady miasta, rady powiatu oraz do sejmiku wojewódzkiego. Komitet Szaginiana zaprezentował program wyborczy i jak sam mówi jego przewodniczący, program ten zawiera konkretne propozycje i rozwiązania.

- Ogólne zdania i frazesy są proponowane z wyborów na wybory, wyborcy już są do tego przyzwyczajeni, zauważają, że partie przestają się różnić jedne od drugich. Ich programy zaczynają być coraz bardziej podobne, dlatego uważam, że przedstawione przez nas konkretne propozycje to coś, co będzie nas wyróżniało. Im bardziej bogata oferta polityczna dla wyborców, tym lepiej dla nich, mają prawo wyboru. Nasz komitet zrzesza ludzi w różnym wieku, którzy chcą działać dla polityki, dla społeczeństwa, którzy mają dużo świeżych i oryginalnych pomysłów.

Program wyborczy KWW Grigora Szaginiana jest oparty na kilku filarach. Pierwszy z nich to filar samorządowy, który polega na współpracy pomiędzy samorządami.

- Wszyscy widzimy, jak wygląda współpraca samorządu powiatowego z samorządami gminnymi i miejskimi. Chcemy to zmienić po wyborach i w celu polepszenia tej współpracy powołać międzygminną komisję do spraw współpracy. Będzie się ona składała z przedstawicieli poszczególnych rad gminnych oraz rady powiatu i będzie służyć poprawie komunikatywności pomiędzy tymi organami samorządu. Chcemy stworzyć samorząd transparentny, który zakłada, że wszelkie procedury i programy wprowadzane za naszej kadencji będą w pełni przejrzyste i konsultowane z mieszkańcami miasta oraz powiatu. Ponadto ma to być samorząd obywatelski, w którym chodzi o większą aktywizację wszystkich obywateli naszych samorządów, między innymi poprzez rozbudowanie budżetu obywatelskiego oraz wprowadzenie inicjatywy obywatelskiej w mieście oraz gminach powiatu - powiedział kandydat do rady powiatu Krzysztof Adamski.

Czwartym punktem programu samorządowego jest powiatowa rada pożytku, czyli utworzenie zarówno na poziomie powiatu, jak i na poziomie poszcze gólnych gmin rad pożytku publicznego. Mają to być organizacje i grupy, które będą koordynowały działania poszczególnych organizacji samorządowych. Drugim filarem programu wyborczego jest przedsiębiorczość i gospodarka.

- Wspólne inwestycje miasta, powiatu i przedsiębiorców to gwarancja sukcesu. Są przedsiębiorcy, którzy chcą inwestować w naszym mieście. Niestety ich dzieci, wnuki wyjeżdżają z naszego miasta i ci przedsiębiorcy wygaszają swoje firmy i przenoszą je do innych miast. Trzeba ich koniecznie zatrzymać w Ostrowcu i pokazać im, że tu warto robić biznes. Trzeba powstrzymać wyjazdy młodych ludzi za granicę i do większych miast. Musimy działać w tym kierunku - powiedział kandydat do powiatu Przemysław Plaskota. Filar dotyczący zdrowia został przedstawiony przez byłego dyrektora Szpitala Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim Jarosława Seweryńskiego, który zwrócił uwagę na ryzyko upadku szpitala z powodu zadłużenia. Należy rozwijać te oddziały, które jeszcze nie przynoszą strat, są to między innymi oddział neurologii i stacja dializ. Należy również wprowadzić tam gdzie to możliwe zabiegi w trybie chirurgii jednego dnia. Pacjent przyjdzie rano a wyjdzie wieczorem, co pozwoli na znaczne oszczędności. - powiedział Jarosław Seweryński.

Z kolei w kwestii bezpieczeństwa KWW Grigora Szaginiana proponuje przeciwdziałanie narkomanii i dopalaczom, które są coraz większym zagrożeniem, szczególnie wśród młodzieży, poprawę systemu ścieżek rowerowych oraz zwiększenie roli dzielnicowych w przypisanym im trenie. Filar dotyczący programu dla młodych przedstawił najmłodszy kandydat do rady miasta Dominik Kapusta.

- Należy dopuścić młodzież do głosu. Należy uaktywnić młodzież poprzez utworzenie młodzieżowej rady miasta. W naszym województwie działa takich kilkanaście. Po konsultacjach widać, że młodzi chcą mieć wpływ na to, co się dzieje w mieście. Należy również wprowadzić projekty dotyczące nauki, zdrowia, warsztaty o antydyskryminacji i tolerancji, aby poszerzać wiedzę w tym zakresie. Poruszono również kwestię rozwoju kultury, sportu i aktywnego trybu życia oraz przedstawiono program dla Ćmielowa. - Szacunek, rozwój, praca, pomoc i opieka - to najważniejsze rzeczy, których w naszej gminie brakuje. Powinniśmy starać się o środki unijne, aby przyciągać przedsiębiorców, co zapewni pracę młodym ćmielowiakom, pomoc i opieka dla osób starszych, którzy stanowią większość wśród mieszkańców Ćmielowa. Mój program zakłada również stworzenie urzędu przyjaznego mieszkańcom, prowadzenie konsultacji przez mój osobisty kontakt z mieszkańcami przynajmniej raz do roku w celu poznania ich aktualnych potrzeb - powiedział kandydat na burmistrza Ćmielowa Wojciech Stachurski.

Grigor Szaginian, który kandyduje do sejmiku województwa świętokrzyskiego, potwierdził na konwencji pełne poparcie dla obecnego prezydenta miasta Jarosława Górczyńskiego, dlatego też jego komitet nie wystawił swojego kandydata na prezydenta miasta.

W spotkaniu wzięło udział ponad sto osób.

Mika


Drukuj