Padł rekord w udzielaniu pierwszej pomocy

Ponad 150 uczniów szkół z Ostrowca Świętokrzyskiego, Opatowa i Szewny pobiło rekord w ilości osób jednocześnie wykonujących resuscytację krążeniowo- oddechową. Akcję, która odbyła się już po raz drugi w naszym mieście, zorganizowała Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy wraz z ostrowieckimi harcerzami. Spotkanie było elementem Programu Edukacyjnego "Ratujemy i Uczymy Ratować", który dotarł już do wszystkich szkół podstawowych w kraju.

 

- W całej Polsce, we wszystkich miastach, miasteczkach i wsiach, w szkołach i remizach strażackich o tej samej godzinie, czyli o 12 w południe przystępujemy do prowadzenia resuscytacji krążeniowo - oddechowej na fantomach, czyli 30 uciśnięć i dwa oddechy ratownicze. Cała akcja trwa przez pół godziny. W Ostrowcu spotykamy się już po raz drugi w sali gimnastycznej Zespołu Szkół nr 1. Dwa lata temu udział w biciu rekordu wzięło ponad sto osób - powiedział komendant hufca Związku Harcerstwa Polskiego i szef sztabu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Ostrowcu Dariusz Czupryński.

- Grupa reprezentująca naszą szkołę uczyła się pierwszej pomocy w klasach młodszych, dlatego wykorzystaliśmy ich potencjał i umiejętności podczas dzisiejszego bicia rekordu. Współpracujemy z Polskim Czerwonym Krzyżem i harcerzami. Wszystkie aspekty ratowania życia są dzięki temu poruszane, dzieci uczą się, jak się zachować, jeśli ktoś potrzebuje pomocy. Ta akcja jest też dużym sprawdzianem tego, czego już się nauczyli nasi uczniowie - powiedziała Edyta Obcowska-Zięba, nauczycielka w Publicznej Szkole Podstawowej nr 10.

Akcja odbyła się pod czujnym okiem ratowników medycznych.

- Świetnie wykonują swoją pracę, co powinno się zrobić podczas ratowania życia. Mam nadzieję, że będzie to owocowało w przyszłości. Jeśli zajdzie taka potrzeba, to będą potrafili uratować komuś życie - podkreśliła Sylwia Deroń z Harcerskiego Centrum Pierwszej Pomocy.

Co kilka minut w całym kraju dochodzi do zatrzymania pracy serca. Tego typu akcje mają na celu wspólne promowanie nauki pierwszej pomocy.

W ubiegłym roku w całej Polsce w akcji bicia rekordu wzięło udział 85100 uczestników. Według wstępnych wyliczeń w tym roku wzięło udział ponad 105 tysięcy osób.

Mika


Drukuj