Prawo ruchu drogowego na kursach w CKU

Centrum Kształcenia Ustawicznego realizuje szereg kursów kształcenia zawodowego, które pozwalają osobom po 18. roku życia na podniesienie swoich kwalifikacji. W ramach zajęć prowadzone są różnego rodzaju warsztaty, spotkania, prelekcje. Jak powiedziała dyrektor CKU dr Aneta Pierścińska - Maruszewska, placówka stara się wzbogacać swoją ofertę, współpracując z wieloma instytucjami.

 

- W Centrum Kształcenia Ustawicznego realizujemy kształcenie m. in. w zawodach technik krajobrazu oraz rolnik, gdzie jednym z przedmiotów są przepisy ruchu drogowego. Realizujemy ten przedmiot przy współpracy ze szkołą nauki jazdy oraz Powiatową Komendą Policji w Ostrowcu Świętokrzyskim. W ubiegłą sobotę, 10 listopada, gościliśmy u nas naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego Dominika Kowalskiego, który przybliżył w bardzo przystępny sposób szereg przepisów z zakresu prawa ruchu drogowego, w tym zwrócił szczególną uwagę na poruszanie pojazdów rolniczych i właściwe zabezpieczanie miejsca prac prowadzonych w pasie ruchu drogowego.

- Zwróciłem szczególną uwagę na dokumenty, jakie są potrzebne do złożenia wniosku, aby móc rozpocząć prace w obrębie pasa ruchu drogowego. Pokazałem sposoby zabezpieczania pasa oraz wskazałem urządzenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym, które mogą być wykorzystane do prowadzenia takich prac. Zwróciłem również uwagę na obowiązek noszenia odblasków podczas tego typu prac na drodze, mówiłem o podstawach prawnych dotyczących poruszania się pojazdów specjalistycznych pracujących na drodze -powiedział komisarz Dominik Kowalski, Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego KPP w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe oferowane przez CKU cieszą się dużym zainteresowaniem, gdyż jest to szybka forma zdobywania kwalifikacji w danym zawodzie. Kursy kończą się zaświadczeniem o jego ukończeniu, dzięki któremu absolwenci mogą przystąpić do państwowego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie i otrzymać uprawnienia honorowane w Unii Europejskiej.

Mika


Drukuj