Od grudnia tylko e-zwolnienia

Od 1 grudnia lekarze zwolnienia mogą wystawiać tylko w formie elektronicznej. Obowiązujące nowe przepisy przewidują, że lekarze mogą wystawić papierowe zwolnienia, wykorzystując wcześniej przygotowany wydruk z systemu elektronicznego, np. w razie braku prądu lub Internetu albo podczas nieprzewidzianych domowych wizyt, gdy nie będą mieli przy sobie żadnego urządzenia mobilnego. W tej sytuacji lekarze będą mieli trzy dni na wprowadzenie tego zaświadczenia do systemu elektronicznego.

 

- Wprowadzenie e-zwolnień to ułatwienia dla pacjentów i lekarzy. Tych nowych rozwiązań nie muszą obawiać się pracownicy - mają się tylko zajmować swoją chorobą i przestrzegać zaleceń lekarskich - mówi internista dr Dorota Jastrzębska.

Jak każda nowinka może budzić obawy, jednakże lekarze zostali odpowiednio przeszkoleni w tym zakresie i nie ma problemów z wystawianiem e-zwolnień. To nie tylko ogromna wygoda, ale pozwoli też uniknąć wielu błędów przy wystawianiu zaświadczenia. Wystawianie takiego zwolnienia trwa kilkanaście sekund, nie trzeba wypełniać wszystkich danych, wystarczy wstawić PESEL, rozpoznanie choroby i datę, nie trzeba pieczątek, ponieważ zaświadczenie podpisuje się specjalnym certyfikatem - podkreśla zalety elektronicznych zwolnień dr Dorota Jastrzębska.

Informację o wystawieniu elektronicznego zaświadczenia otrzymuje nie tylko ZUS, ale także pracodawca i pracownik. To bardzo duże ułatwienie, szczególnie kiedy ktoś pracuje więcej niż w jednym miejscu nie musi on mieć dwóch zwolnień, nie trzeba też z tym zaświadczeniem nigdzie chodzić w sytuacji, kiedy jesteśmy chorzy i powinniśmy dochodzić do zdrowia albo opiekować się członkiem rodziny.

Wprowadzenie możliwości wystawiania zaświadczeń lekarskich w formie elektronicznej ma na celu usprawnienie i uproszczenie czynności związanych z wystawianiem zaświadczeń.

RAS


Drukuj