Tlenek węgla - cichy zabójca - akcja prewencyjna

Starostwo Powiatowe w Opatowie wraz z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Opatowie zorganizowały akcję związaną z uświadomieniem, jakie niebezpieczeństwo stanowi tlenek węgla.

 

- W sprawie czujek tlenku węgla otrzymaliśmy mnóstwo telefonów, co świadczy o zwróceniu uwagi na ten problem. Choć mieliśmy do rozdania zgodnie z regulaminem tylko dziesięć czujników, to akcję uważam za udaną, gdyż głównym celem była edukacja i informacja - mówi Tomasz Staniek, starosta opatowski.

W ramach akcji strażacy przeprowadzili pogadankę z mieszkańcami Opatowa na temat pierwszej pomocy przedmedycznej oraz zagrożeń niosących ze sobą użytkowanie pieców na paliwa stałe: węgiel, drewno, koks, miał.

Dziesięciu osobom spełniającym kryteria programu wręczono czujki tlenku węgla. Starosta opatowski zapowiedział, że podobne akcje będą kontynuowane w przyszłości.

Tlenek węgla, zwany popularnie czadem, jest bezwonnym i bezbarwnym, silnie toksycznym gazem. Powstaje przez spalanie węgla i innych paliw w niewystarczającej ilości tlenu. Do największej liczby zatruć dochodzi w sezonie zimowym. Jest to prawdopodobnie związane z mniejszą wentylacją pomieszczeń i koniecznością używania urządzeń grzewczych.

Regulamin akcji dostępny jest w siedzibie Starostwa Powiatowego w Opatowie.

(MLE)


Drukuj