Apel o pomoc dla szpitala

Społeczna Rada Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Św. zwróciła się o wsparcie finansowe lecznicy. Apel zaadresowała do prezydenta, burmistrzów i wójtów.

Wynik finansowy szpitala na koniec 2017 roku był ujemny i wyniósł 4 miliony 597 tysięcy złotych na minusie. Był gorszy od planowanego o blisko 2 miliony złotych. Jak wynika ze szczegółowego zestawienia, największe straty odnotowano na ginekologii i chirurgii, na plusie były kardiologia, pulmunologia, neurologia czy wewnętrzny II ze stacją dializ.

Na koniec roku zadłużenie jednostki wniosło blisko 35 milionów złotych.

Społeczna Rada ZOZ w swoim apelu wskazuje, że kondycja finansowa Szpitala Powiatowego jest ciężka. W jej opinii przyczyną tego są w szczególności zmiany w prawie w zakresie wzrostu wynagrodzeń, które niestety nie zostają finansowe z funduszy Ministerstwa Zdrowia. Bardzo duży wpływ na kondycję szpitala ma również system finansowania świadczeń opieki zdrowotnej.

Apel o pomoc finansową wygłosił na ostatniej sesji Krzysztof Ołownia, przewodniczący Społecznej Rady ZOZ.

G. Soboń


Drukuj