Fontanna czeka na remont

Pod znakiem zapytania stoi tegoroczny remont fontanny w osiedlu Spółdzielców. Na przetarg ogłoszony przez Ostrowiecką Spółdzielnię Mieszkaniową nie wpłynęła żadna oferta.

 

Ostrowiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa jest partnerem gminy Ostrowiec w olbrzymim projekcie zakładającym rewitalizację miasta. Z puli blisko 35 mln złotych 800 tysięcy złotych dostanie OSM. Plan jest taki, aby środki te przeznaczyć na rewitalizację osiedla Spółdzielców, dawnego 25-lecia. Na ten rok zaplanowano pierwszy etap inwestycji.

Zarząd OSM ogłosił przetarg na wyłonienie wykonawcy projektu "Rewitalizacja parku w Osiedlu Spółdzielców". Zadanie ma obejmować remont fontanny parkowej wraz z infrastrukturą techniczną i robotami towarzyszącymi takimi jak naprawa chodników i alejek spacerowych, wykonanie nowych nasadzeń drzew, krzewów, roślin ozdobnych oraz rekultywację trawników.

Niestety, termin rozpoczęcia prac się oddala.

- Na ogłoszony przez nas przetarg nie wpłynęła żadna oferta. W sierpniu będziemy chcieli ogłosić kolejny. Nie możemy w innej formie wyłonić wykonawcy, bowiem obliguje nas do tego ustawa o zamówieniach publicznych- informuje Iwona Miszczyszyn, wiceprezes Ostrowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Gdyby spółdzielnia znalazła firmę, to jeszcze w tym roku mieszkańcy cieszyliby się z wyremontowanej fontanny, alejek parkowych i kolorowych skwerów. Na kolejne dwa lata spółdzielnia zaplanowała do realizacji dalszą część projektu, obejmującą na przykład montaż urządzeń fitness oraz nowoczesnego palcu zabaw.

G. Soboń


Drukuj