Podsumowanie kadencji ostrowieckiej Rady Miasta

Rozmowa z przewodniczącą Rady Miasta poprzedniej kadencji Ireną Rendudą - Dudek.

 

- Dobiegła końca kadencja Rady Miasta, w ten poniedziałek nowy skład rady zostanie zaprzysiężony. Jak możemy podsumować te cztery lata pracy?
- Większość z nas po raz pierwszy zasiadała w Radzie Miasta. Jednak bardzo szybko zaczęliśmy się wymieniać doświadczeniami, pomysłami. Młodzi radni, którzy po raz pierwszy pełnili tę funkcję, nakręcali dynamikę tej kadencji, były to osoby bardzo energiczne, które pokazały, że w osiedlach można zdziałać wiele dobrego na rzecz ich mieszkańców. Pomimo że w Radzie Miasta zasiadali po raz pierwszy, to znali potrzeby mieszkańców, gdyż już wcześniej pracowali w samorządach. Natomiast starsi radni uzupełniali młodość doświadczeniem i cennymi wskazówkami.

- Ostatnie wybory samorządowe pokazały, że mieszkańcy docenili Waszą pracę, a jej efekt jest widoczny w wielu dziedzinach. Ostrowiec został objęty ogólnopolskimi badaniami przez Fundację Rozwoju Rynku Kapitałowego i znalazł się w gronie najlepszych samorządów w Polsce.
- Tak jak prezydent miał wizję, jak przywrócić nasze miasto do życia, tak i radni, mając głosy swoich wyborców i znając ich potrzeby oraz oczekiwania, wspierali się nawzajem, podejmując uchwały, często jednogłośnie. Dla mnie, z punktu widzenia ekonomisty, bardzo ważną była uchwała dotycząca scalenia ponad 50ha gruntów, które zostaną uzbrojone i przekazane pod inwestycje. Teren przy ulicy Bałtowskiej został włączony do Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefa Ostrowiec Świętokrzyski. Na terenie naszego miasta już funkcjonuje i dobrze się rozwija kilka zakładów produkcyjnych. Rozwój przemysłu i pozyskanie kolejnych inwestorów pozwoli na stworzenie kolejnych miejsc pracy. Aby ich zachęcić do prowadzenia działalności na terenie naszego miasta, przez cały okres trwania kadencji nie podnieśliśmy podatku od nieruchomości, dodatkowo zmniejszyliśmy od 40% do 70 % podatku od środków transportu. Warunkiem inwestycji przedsiębiorców jest dobra infrastruktura drogowa, dlatego wyasfaltowaliśmy ponad 20 km dróg, nie tylko tych kluczowych, jak np. ulice Chrzanowskiego czy Rzeczki, ale również te mniejsze, bardzo ważne dla lokalnych społeczności. Zadbaliśmy również o właścicieli małych przedsiębiorstw, stawiając wiatę "Mój Rynek" na Targowisku Miejskim, na którym przygotowane są już kolejne inwestycje.

- Podjęto również wiele działań związanych z inwestycjami w kulturę, rozrywkę.
- Decyzja o remoncie budynku Browaru Saskich została podjęta za naszej kadencji. Powstanie w nim Ostrowiecki Browar Kultury, miejsce, do którego każdy mieszkaniec będzie mógł przyjść i odnaleźć coś dla siebie. Zmodernizowaliśmy obiekty sportowo-rekreacyjne. Powstały otwarte baseny "Rawka od Nowa", przez które w pierwszym sezonie ich działania przewinęło się ponad 55 tys. osób. Została zmodernizowana pływalnia Rawszczyzna, hala widowiskowo-sportowa przy ulicy Świętokrzyskiej. Była to odpowiedź na oczekiwania naszych mieszkańców. Wielotysięczną publicznością cieszyły się również koncerty sylwestrowe, z okazji Dnia Kobiet, senioralia, Dni Ostrowca czy imprezy na zakończenie wakacji. Poza tym oferta Miejskiego Centrum Kultury była bardzo szeroka i trafiła w gusta ostrowczan, czego dowodem jest to, że sala kina Etiuda niejednokrotnie była wypełniona po brzegi.

- Na 70., ostatniej w tej kadencji sesji Rady Miasta, radny Andrzej Pałka podkreślił dużą rolę Centrum Kształcenia Ustawicznego, które daje możliwość kształcenia i podnoszenia kwalifikacji osobom powyżej 18. roku życia. Zwrócił też uwagę na dofinansowanie ze strony gminy dodatkowych godzin języków obcych w szkołach podstawowych oraz na potrzebę pokrycia ze strony gminy części wydatków na utrzymanie szkół.
- Jesteśmy jedyną gminą w Polsce, która w całości finansuje uznane na całym świecie certyfikaty z języków obcych. W tym roku takie certyfikaty uzyskało ponad 200 uczniów naszych szkół. Otwiera im to możliwość zdobycia w przyszłości lepszej pracy. Subwencja oświatowa jest niestety niewystarczająca, wynosi około 38 mln zł i pokrywa niespełna ponad 52%, reszta środków na działalność placówek oświatowych pochodzi z budżetu gminy. Jak widać, pomimo małej subwencji, staraliśmy się o to, aby ostrowieckie szkoły i przedszkola kształciły uczniów na najwyższym poziomie. Szkoły są wciąż doposażane w nowy sprzęt i narzędzia edukacyjne, a budynki modernizowane. Zadbaliśmy również o wygląd naszego Ostrowca. Teren po byłym zakładzie produkcyjnym Gambo, który był przez wiele lat niewykorzystany, został wykupiony przez gminę i powstały na nim dwa nowe budynki mieszkalne. Okazuje się, że była to bardzo trafna decyzja, ponieważ większość mieszkań została już wykupiona.

- Jak wyglądała współpraca z radnymi opozycyjnymi?
- Dyskusje, które odbywały się podczas sesji Rady Miasta, były zawsze merytoryczne, wszyscy starali się o to, aby sprostać oczekiwaniom mieszkańców. Bywały czasami burzliwe dyskusje, ale zawsze staraliśmy się współpracować na rzecz mieszkańców, zawsze były brane pod uwagę głosy radnych opozycyjnych.

Dziękuję za rozmowę.
Mika


Drukuj