Prezydent i radni miejscy zaprzysiężeni

W ubiegły poniedziałek odbyła się inaugurująca nową kadencję sesja Rady Miasta w nowym składzie. Obrady rozpoczął radny senior Włodzimierz Sajda. Po przekazaniu przez przewodniczącą komisji wyborczej w Ostrowcu Świętokrzyskim nominacji nowo wybranym radnym oraz prezydentowi miasta i złożeniu ślubowania przez radnych, zgłoszono kandydata na przewodniczącego Rady Miasta. Na to stanowisko większością głosów wybrana została Irena Renduda - Dudek, która będzie pełnić tę funkcję po raz drugi.

 

- Tak jak w poprzedniej kadencji, tak i teraz będziemy pracować ponad podziałami, ponieważ wszyscy zostaliśmy wybrani wolą mieszkańców naszego miasta i naszą powinnością jest byśmy pracowali dla dobra Ostrowca Świętokrzyskiego i dla dobra wszystkich ostrowczan. Serdecznie Państwu dziękuję za zaufanie.

Z kolei wiceprzewodniczącymi została Marta Woźnicka - Kuzdak i ponownie Joanna Pikus.

Kolejnym punktem sesji było złożenie ślubowania przez prezydenta miasta. Jarosław Górczyński, który wygrał wybory w pierwszej turze zdobywając ponad 70% głosów, będzie pełnił tę odpowiedzialną funkcję w samorządzie gminy po raz drugi. - Jest to dla mnie ogromny kredyt zaufania i dostrzeżenie i docenienie czterech lat ciężkiej pracy. Z drugiej strony jest to dla mnie ogromna odpowiedzialność i wyzwanie do dalszej pracy na rzecz miasta. Deklaruję daleko idącą współpracę z nowo wybranymi radnymi Rady Miasta. Chciałbym otworzyć nowy rozdział współpracy z organem samorządu powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim. Jestem otwarty na współpracę z radnymi Sejmiku Wojewódzkiego. Liczę na wsparcie wszystkich państwa, którzy dobrze życzą naszemu miastu, powiatowi, którzy ze swoim doświadczeniem i wiedzą chcą pracować na rzecz naszej społeczności.

Gratulacje złożyli prezydentowi zebrani przedstawiciele partii i ugrupowań politycznych, którzy go wsparli podczas wyborów. Szczególnie wzruszające były słowa Szymona Lady, emerytowanego nauczyciela Technikum Hutniczo-Mechanicznego i byłego dyrektora Zespołu Szkół Mechanicznych w Ostrowcu Św., którego Jarosław Górczyński był uczniem. - Kiedyś były prezydent Lech Kaczyński powiedział - warto być Polakiem, a ja dodaję - warto być człowiekiem. Dziękuję w imieniu wszystkich tych, którzy do tej pory obserwowali twoją działalność, dziękuję w imieniu wszystkich mieszkańców Ostrowca za to, że jesteś człowiekiem wielkim i zasłużonym i życzę wszystkiego najlepszego na nową kadencję.

Następnie prezydent wygłosił oficjalne exposé, w którym podziękował za oddane na niego głosy, powtórzył chęć współpracy z władzami powiatu oraz zawarł najważniejsze punkty swojego programu.

- Przed nami długa, bo pięcioletnia kadencja samorządu. Czas ten musimy dobrze wykorzystać skupiając się na wzmacnianiu pozycji i siły gospodarczej miasta, rozwiązywaniu problemów, poprawianiu infrastruktury i mądrego inwestowania, które realnie przekłada się na komfort życia osób zamieszkujących nasze miasto. Liczę na dobrą współpracę i będę wielokrotnie wychodził z takimi propozycjami, które korzystne są dla naszego miasta. Jedną z pierwszych będzie wniosek o przekazanie w zarząd miasta wszystkich dróg powiatowych, które znajdują się w granicach terytorialnych Ostrowca Świętokrzyskiego.Uważam, że ułatwi to możliwości rozwoju infrastruktury drogowej, uprości procedury, przyczyni się do bezpieczeństwa i komfortu użytkowania naszych dróg. Miasto, biorąc odpowiedzialność za drogi gminne i powiatowe, będzie wstanie długofalowo budować strategię ich rozwoju i modernizacji, pilnować terminowego koszenia pasów drogowych i utrzymania bezpiecznego ruchu zimą. Osiągnięcie celów, które sobie wyznaczymy, nie będzie możliwe bez kontynuowania objętego już kursu wzmacniania lokalnej gospodarki. Nikogo nie trzeba przekonywać jak ważna jest to część naszych zadań. Miejsca pracy tworzone przez przedsiębiorców powstają, gdy warunki do inwestowania są odpowiednie. Deklaruję chęć zaproponowania wysokiej radzie podjęcia uchwały o niepodnoszeniu, po raz czwarty z rzędu, lokalnych podatków od nieruchomości. Podjęcie tej odważnej decyzji będzie dowodem na naszą odpowiedzialność, dbałość o zrównoważony rozwój i racjonalne gospodarowanie publicznymi środkami. To jeden z impulsów, którymi pobudzamy lokalną przedsiębiorczość i zachęcamy nowych inwestorów, dla których stabilna polityka podatkowa jest jednym z najważniejszych kryteriów w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.Kolejną strategię, którą zamierzam kontynuować, jest pozyskiwanie dobrze położonych gruntów, przygotowywanie ich i sprzedaż pod nowe zakłady produkcyjne. To działanie, które zostało rozpoczęte w poprzedniej kadencji, zaczyna już procentować. Nasze miasto musi mieć bogatą ofertę, realnie uwzględniającą zapotrzebowanie dużych przedsiębiorstw. To, obok wykwalifikowanych pracowników, najważniejszy czynnik decydujący o lokalizacji inwestycji. - powiedział prezydent.

Podczas nowej kadencji gmina będzie musiała się zmierzyć z rządową reformą edukacji, która zlikwiduje dwie samodzielnie funkcjonujące ostrowieckie jednostki oświatowe, gimnazjum nr 1 oraz nr 3. Włodarz miasta podkreślił, że magistrat będzie starał się znaleźć rozwiązania, które będą korzystne dla nauczycieli, którzy stracą dotychczasowe miejsce pracy, i dodał, że działania gminy w zakresie oświaty będą skoncentrowane na poprawie jakości i komfortu zdobywania wiedzy przez młodych mieszkańców naszego miasta. Istotnym punktem programu prezydenta jest również maksymalne wykorzystanie wsparciazRegionalnego Programu Operacyjnego i Europejskiego Funduszu Społecznego, stabilność budżetu miejskiego, oraz ekologiczny transport miejski, który wpłynie na poprawę powietrza w naszym mieście. - Nie ma lepszego sposobu, aby zrealizować te cele niż zaangażowanie, poczucie odpowiedzialności, dobra, skuteczna praca oraz wsłuchiwanie się w głos i potrzeby mieszkańców miasta. Wykonujemy naszą pracę dzięki ich wsparciu i zaufaniu, jakim zostaliśmy obdarzeni. Mam nadzieję, że wszyscy myślimy podobnie i łączy nas wspólna potrzeba kontynuowania dobrej pracy, budowania silnego miasta, w którym chcemy zostać, do którego chcemy powracać. Ostrowiec Świętokrzyski, z którego będziemy dumni na zewnątrz i który będzie dla nas dobrym, ciepłym domem, miejscem dającym perspektywy na przyszłość, pozwalającym bezpiecznie wychowywać dzieci i realizować się zawodowo. Jestem przekonany, że właśnie te cele będą przyświecały nam podczas podejmowania kolejnych decyzji w trakcie najbliższych pięciu lat.

Obecny na sesji poseł Andrzej Kryj, gratulując nowo zaprzysiężonym radnym oraz prezydentowi i podkreślając, że pełniona przez nich funkcja jest bardzo odpowiedzialna, dodał, że program przedstawiony przez prezydenta jest korzystny dla miasta. - Przyjmujecie Państwo odpowiedzialność za rozwój Ostrowca Świętokrzyskiego w kolejnych latach. Przyjmujecie zobowiązanie, że ten program, który był prezentowany, będzie realizowany. Życzę, aby wszystkie te zamierzenia zostały zrealizowane, bo wtedy będziemy żyć w mieście, które dobrze się rozwija, które jest konkurencyjne wobec innych ośrodków, w którym mieszkańcom żyje się dobrze. Jestem przekonany, że potencjał, który Państwo prezentują, jest gwarancją tego, że taki rozwój będziemy obserwować. W skład rady miasta wchodzą osoby, które startowały do wyborów pod różnymi szyldami, ale mam nadzieję, że teraz ten wspólny cel, jakim jest dobro naszego miasta i jego mieszkańców, będzie nadrzędny wobec tego, co wcześniej dzieliło.

Również senator Jarosław Rusiecki złożył gratulacje prezydentowi i radnym za uzyskane zaufanie od wyborców Ostrowca i życzył wypełnienia swoją pracą, wiedzą i doświadczeniem słów ślubowania oraz zrealizowania założeń programowych.

Prezydent oraz radni miejscy, zgodnie z nową ordynacją wyborczą, objęli obowiązki na kolejne 5 lat.


Drukuj