Integracja pokoleń

Powiatowe Centrum Kultury, Turystyki i Rekreacji w Opatowie i Zespół Szkół "na górce" zorganizowali "Weekend Seniora 60+ Kultura 2018". Patronat nad przedsięwzięciem wpisującym się w ideę łączenia pokoleń sprawował wicestarosta Gustaw Saramański.

 

- Ściśle współpracujemy z Powiatowym Centrum Kultury, Turystyki i Rekreacji. Nasi nauczyciele i uczniowie aktywnie włączyli się w akację "Weekend Seniora 60+ Kultura 2018". To fajna akcja łączenia pokoleń. Nasza młodzież mogła czerpać z doświadczenia seniorów, a seniorzy mogli pośpiewać piosenki turystyczne z uczniami szkoły "na górce". W przedsięwzięciu wzięli udział uczniowie technik hotelarz i technik żywienia. Nabyli oni praktyczne umiejętności obsługi gości w takim specyficznym miejscu, jakim są opatowskie piwnice kupieckie. Z kolei "żywieniówka" przygotowała mały catering- powiedziała Magdalena Gdowska, dyr. Zespołu Szkół nr 1 w Opatowie.

"Weekend Seniora 60+ Kultura 2018" jest to ogólnopolski projekt, koordynowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, którego ideą jest zachęcenie osób powyżej 60. roku życia do aktywnego włączenia się w życie kulturalne.

W opatowskiej odsłonie weekendu seniora uczestniczyli podopieczni Dziennego Domu "Senior-WIGOR" pod opieką Józefa Komisarka - kierownika placówki oraz Iwony Nowakowskiej i przedstawiciele opatowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Seniorzy nieodpłatnie zwiedzali Podziemna Trasę Turystyczną i spacerowali po mieście z przewodnikiem i regionalistą Zbigniewem Zybałą.

Uczniowie szkoły "na górce" wraz z pracownikami miejscowego internatu przygotowali poczęstunek i zadbali o obsługę kelnerską.

Na zakończenie przedsięwzięcia program artystyczny przygotowany pod kierunkiem Edyty Gwoździk przedstawili uczniowie ZS nr 1.

(JAZ)


Drukuj