O mediacji na sądowej sali

W warsztatach na temat mediacji wzięli udział uczniowie klasy III a opatowskiego LO im. Bartosza Głowackiego. Zajęcia odbyły się w sali rozpraw Sądu Rejonowego w Opatowie. Poprowadziła je mediator Anna Zabrzuch.

 

Opatowski "Bartosz" od lat współpracuje z Sądem Rejonowym w Opatowie. Uczniowie klas prawniczo - medialnych uczestniczą w rozprawach sądowych, mają możliwość debat z pracownikami organu wymiaru sprawiedliwości.

Tym razem poznawali jak mediować i dlaczego taki sposób rozwiązania konfliktu jest zdecydowanie lepszy dla stron sporu niż rozprawa sądowa.

Prowadząca warsztaty mediator Anna Zabrzuch omawianą tematykę ilustrowała przykładami ze swojej pracy zawodowej.

- Mediacje są lepsze niż najlepszy wyrok, bo skłaniają ludzi do porozumienia, wygaszają konflikty, na nowo kształtują relacje zwaśnionych stron- mówiła A. Zabrzuch.

Uczniowie III a na sali sądowej odgrywali scenki podczas których wcielali się w reprezentantów zwaśnionych stron, a nawet mediatorów.

Zajęcia w sądzie dla przyszłych prawników były ciekawą lekcją, dzięki której poznali warsztat pracy mediatora. W najbliższych tygodniach będą w nich uczestniczyły pozostałe klasy o profilu prawniczo - medialnym - Ia i IIa.

Opiekę nad uczniami sprawowała Joanna Lawęda.

(JAZ)


Drukuj