Radni ustalili wynagrodzenie burmistrza

Grzegorz Gajewski będzie zarabiał miesięcznie 8937 zł. O wysokości wynagrodzenia burmistrza zdecydowali radni miejscy.

 

Bez dyskusji i jednogłośnie radni ustalili burmistrzowi Opatowa wynagrodzenie w wysokości 8937 zł brutto. Na tę kwotę składa się wynagrodzenie zasadnicze - 4,7 tys. zł, dodatek funkcyjny - 1560 zł, dodatek za wysługę lat -17 procent wynagrodzenia zasadniczego 799 zł, dodatek specjalny - 30 procent wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego 1878 zł.

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez komisję budżetu i finansów, i po jej przedstawieniu przez Jacka Chebę, przewodniczącego komisji budżetu 14 radnych głosowało za ustaleniem wynagrodzenia dla Grzegorza Gajewskiego, nowego burmistrza Opatowa.

(JAZ)


Drukuj