Wiadomosci Swietokrzyskie logo

Powiat Ostrowiecki

Waśniów stawia na oczyszczalnie

Ponad 200 kolejnych gospodarstw w gminie Waśniów ma przydomowe oczyszczalnie ścieków. Obecnie trwają odbiory techniczne urządzeń.

Kunów świętował

Mieszkańcy i goście bawili się w minioną niedzielę na Dniach Kunowa. Festyn zorganizowany na stadionie miał bardzo różnorodny program, więc z pewnością każdy znalazł coś dla siebie.

Wójt dotrzymał słowa

Przedszkolaki i uczniowie Zespołu Szkół Publicznych w Szewnie dostali wspaniały wakacyjny prezent. Wójt Jerzy Murzyn obiecał, że obok szkoły powstanie plac zabaw. Kilka dni temu został uroczyście oddany społeczności szkolnej.

Urszula Jasiak ćwierć wieku rządzi Waśniowem

Urszula Jasiak zdobyła tytuł "Sołtysa Roku Województwa Świętokrzyskiego". Czterech innych sołtysów z gminy Waśniów może się pochwalić wyróżnieniami.

Zielone światło dla rozwoju Kunowa

W marcu bieżącego roku Rada Miejska w Kunowie uchwaliła Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Kunów. Prace trwały od listopada 2016 roku. Dokumentacja została przekazana do zaopiniowania Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Kielcach, która nie miała zastrzeżeń. Dało to zielone światło gminie do przystąpienie do sporządzenia zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla Kunowa oraz sołectw: Janik, Miłkowska Karczma, Kurzacze i Rudka.

Sto procent poparcia

Głównym punktem czwartkowej sesji Rady Miejskiej w Ćmielowie było podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2017 oraz udzielenie absolutorium burmistrzowi Janowi Kuśmierzowi. Radni, po zapoznaniu się z pozytywną Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach oraz sprawozdaniami burmistrza, skarbnika i komisji rewizyjnej, obydwie uchwały przyjęli jednogłośnie.

Dobra ocena pracy Zarządu Powiatu

Zarząd Powiatu Ostrowieckiego otrzymał absolutorium za wykonanie budżetu za 2017 rok. Piętnastu radnych klubu PiS i niezależnych wystawiło bardzo dobrą ocenę pracy starosty i członków Zarządu. Z kolei radni opozycyjni zagłosowali przeciw.

Dobra ocena pracy Zarządu Powiatu

Zarząd Powiatu Ostrowieckiego otrzymał absolutorium za wykonanie budżetu za 2017 rok. Piętnastu radnych klubu PiS i niezależnych wystawiło bardzo dobrą ocenę pracy starosty i członków Zarządu. Z kolei radni opozycyjni zagłosowali przeciw.

Bałtów jeszcze bardziej atrakcyjny

Na terenie zabytkowego młyna w Bałtowie podpisana została preumowa na dofinansowanie zadania "Rewitalizacja Gminy Bałtów- Zagospodarowanie i rozwój przestrzeni ukierunkowane na podniesienie atrakcyjności społecznej oraz nadanie walorów funkcjonalnych i estetycznych". Na terenie Bałtowa zostanie zainwestowanych kilka milinów złotych.

Najlepsi uczniowie ze stypendiami starosty

Po raz kolejny już najzdolniejsi uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z Ostrowca Świętokrzyskiego otrzymali stypendia Starosty Ostrowieckiego Zbigniewa Dudy. Uroczystość była doskonałą okazją do uhonorowania również nauczycieli.

Zakończenie nauki klas trzecich w Kunowie

"Ależ nie smućmy się... Do mety przybywa się po to, by wyruszyć dalej." Te słowa przyświecały uroczystości zakończenia nauki uczniów klas trzecich gimnazjalnych PSP w Kunowie, która odbyła się 21 czerwca 2018 r.

Reklama

Reklama