Wiadomosci Swietokrzyskie logo

Powiat Ostrowiecki

Nocne dyżury aptek w prokuraturze

Od kilku miesięcy w Ostrowcu Świętokrzyskim jest problem ze zrealizowaniem recepty w nocy czy dni świąteczne. Właściciele 15 aptek odmówili dyżurowania, a swoją decyzję uzasadnili brakami kadrowymi i nieopłacalnością świadczenia takich usług. W konsekwencji starostwo złożyło doniesienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa.

Młodzież z gminy Kunów w Młodzieżowym Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego

Podczas gali 20-lecia Województwa Świętokrzyskiego zostały wręczone nominacje radnym do nowopowstałego Młodzieżowego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego gdzie znalazły się przedstawicielki gminy Kunów. Spośród 35 członków Sejmiku aż dwie osoby będą reprezentowały naszą gminę: Julia Pająk - Przewodnicząca Młodzieżowej Rady Miejskiej w Kunowie oraz Aleksandra Mróz -sekretarz MRM.

Reklama

Reklama