Pieniądze na Samsonowicza

Na koniec września będzie wyremontowana ulica Samsonowicza w Ostrowcu Św. To bardzo ważny trakt dojazdowy do Huty Celsa Ostrowiec oraz innych zakładów pracy. Starostwo powiatowe pozyskało znaczące wsparcie finansowe na modernizację tej ulicy.

 

W piątek w Starostwie Powiatowym w Ostrowcu Św. została podpisana umowa na przekazanie 3,2 mln złotych z budżetu państwa na dofinansowanie gruntownego remontu blisko 2-kilometrowego odcinka ulicy Samsonowicza. Prace rozpoczęły się już jakiś czas temu i jak zapewnia właściciel firmy "Drogowiec" Marcin Jabłoński, są już bardzo zaawansowane. Za kilka dni drogowcy przystąpią do wylewania ostatniej warstwy asfaltu. Zakres robót obejmował ponad to wymianę krawężników, położenie nowej nawierzchni na zatokach autobusowych, azylach dla pieszych, jak również budowę chodników na wysokości azylów i przejść.

Łączna wartość zadania wynosi 3,9 mln złotych. Powiat do inwestycji, ważnej dla mieszkańców, ale i firm znajdujących się przy Samsonowicza, dołoży niespełna 800 tysięcy złotych.

- W infrastrukturze drogowej powiatu ostrowieckiego dużo się zmienia i to będzie kolejny akcent. Dotacja z rezerwy celowej budżetu państwa jest dość znaczna. Udział powiatu to tylko 20 procent. Myślę, że to dla samorządu jest istotne wsparcie- przyznał wicewojewoda Andrzej Bętkowski.

Wicestarosta Eligiusz Mich podkreślił, że pierwszy odcinek ulicy Samsonowicza został wyremontowany w poprzednich latach, w obecnej kadencji zostanie dokończony.

Ta droga powiatowa to nie jedyna, na jaką samorząd powiatowy dostał w ostatnim czasie wsparcie z budżetu państwa. W kwietniu bieżącego roku przyznano 4, 1 mln złotych na osiem innych odcinków dróg, zlokalizowanych na terenie ościennych gmin. Niebawem prace modernizacyjne ruszą w Borcuchach i Skarbce w gminie Bałtów, w Gromadzicach w gminie Bodzechów i Grzegorzowicach w gminie Waśniów.

- Gminy często pomagają nam finansowo. W tym wypadku również przekazały znaczne dofinansowanie i stąd taka decyzja. Jedynie na terenie Ostrowca Św. wszystkie inwestycje robimy sami. Widocznie gmina nie jest zainteresowana pomocą powiatowi i tymi drogami, które przecież służą mieszkańcom- przyznał starosta Zbigniew Duda.

Dwa zadania w gminie Kunów- konkretnie ulica Warszawska w stolicy gminy oraz w Bukowiu, jak również droga Prusinowice- Boleszyn w gminie Waśniów - czekają, aż powiat otrzyma kolejne środku. Bardzo prawdopodobne, że to nastąpi jeszcze w tym roku. W dwóch etapach zostanie wykonany remont ulicy Podstawie w Ostrowcu Św.

GS


Drukuj