Nowe poradnie w szpitalu

Starostwo Powiatowe w Ostrowu Św. wystąpiło do Narodowego Funduszu Zdrowia z wnioskiem o dotacje na utworzenie kilku poradni specjalistycznych. Niewykluczone, że część z nich będzie zlokalizowanych w budynku spółki Carint, który sąsiaduje ze szpitalem.

 

W ubiegłym tygodniu starosta Zbigniew Duda spotkał się z Jackiem Kawalcem-prezesem spółki "Carint". Rozmawiano o dalszej współpracy szpitala ze spółką.

- Nasza współpraca polega na symbiozie, dzięki której rozwija się Carint i rozwija się szpital. Ale przede wszystkim nasi mieszkańcy mogą być leczeni w komfortowych warunkach. Myślę, że wszyscy doceniamy wkład, jaki Carint ma w leczenie naszych pacjentów- podkreślił starosta Zbigniew Duda.

- Od 2008 roku, kiedy powstało centrum kardiologii, jako podwykonawca kontraktu oddziału kardiologii, uratowaliśmy życie niemal 4 tysiącom pacjentów z zawałem serca. Rok 2018 pomimo że dla wielu kardiologii z uwagi na obniżki taryf jest rokiem trudnym, to dla ostrowieckiej kardiologii inwazyjnej jest dobrym. Wynika to z tego, że współpraca pomiędzy powiatem a naszą spółką jest merytoryczna i dobra. Wcześniej obrany kierunek jest systematycznie realizowany- zaznaczył z kolei prezes Jacek Kawalec.

Powiat zamierza zacieśnić współpracę ze spółką. Jest koncepcja, aby na terenie budynku, w którym działa Oddział Kardiologii Inwazyjnej wydzierżawić pomieszczenia na parterze.

- Szpital złożył oferty konkursowe do NFZ na poradnie chirurgiczną, ortopedyczną, internistyczną, laryngologiczną, okulistyczną, ginekologiczną. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w połowie września. Z tego co wiemy, jest olbrzymie prawdopodobieństwo, że dostaniemy pieniądze na te poradnie. W związku z czym zastanawiamy się, które powinny być w innym miejscu. Wyposażenie mamy już w szpitalu, ale rozmawiamy z panem prezesem o wynajęciu kilku pomieszczeń- podkreślił Zbigniew Duda.

Druga bardzo ważna informacja jest taka, że Carint będzie realizował nowe zabiegi, które są dostępne w nielicznych ośrodkach w Polsce. Od września w Ostrowcu Św. będą ablacje zaburzeń rytmu serca.

- W szpitalu nie były wykonywane do tej pory wszczepienia kardiowerterów, nie były wykonywane wszczepienia urządzeń resynchronizacji pracy serca i nie były wykonywane ablacje. Planujemy w najbliższym czasie udostępnić te świadczenia. Poradnia kardiologiczna przy szpitalu uzyskała dwukrotne zwiększenie kontraktu. Możemy konsultować dwa razy więcej pacjentów. To jedyna poradnia w regionie, która kontroluje rozruszniki- informuje prezes Kawalec.

W zakresie kardiologii inwazyjnej w Ostrowcu Świętokrzyskim liczba zabiegów w 2018 roku wrosła. Dla przykładu za pierwsze 7 miesięcy ubiegłego roku wszczepionych rozruszników było 102. Do końca lipca w tym roku - 148. Rola szpitala ostrowieckiego jako strategicznego zabezpieczenia regionu systematycznie wzrasta. Również bardzo istotna jest profilaktyka, badania po zawale serca i przesiewowe.

- Ciężko pracujmy między innymi z panem starostą, aby zakres dostępnych usług poszerzyć. Nie jest tajemnicą, że od lat kontrakt na kardiologię szpitala ostrowieckiego był nieadekwatny do potrzeb. Analizując wysokość kontraktu w przeliczeniu na jednego mieszkańca, to jest liczba jedna z najniższych w regionie. Potencjał Carintu wzrósł do 31 łóżek i to jest ważny argument do NFZ, aby ubiegać się o zwiększenie kontraktu- przyznał prezes Kawalec.

- Również starosta uważa, że ostrowiecki szpital, a konkretnie pacjenci bardzo zyskują na obecności Carintu i współpracy z jego lekarzami.

Nasz szpital jest bardzo dobrze postrzegany, jeśli chodzi o leczenie chorób serca. Mamy pacjentów z ościennych powiatów. Ta współpraca jest dobra i jestem przekonany, że będzie taka w przyszłości- zaznaczył Zbigniew Duda.

GS


Drukuj