Zakończenie nauki klas trzecich w Kunowie

"Ależ nie smućmy się... Do mety przybywa się po to, by wyruszyć dalej." Te słowa przyświecały uroczystości zakończenia nauki uczniów klas trzecich gimnazjalnych PSP w Kunowie, która odbyła się 21 czerwca 2018 r.

 

To ważne wydarzenie swą obecnością zaszczycili: Burmistrz Miasta i Gminy Kunów Lech Łodej, Przewodnicząca Komisji Oświaty Barbara Domagała, emerytowana dyrektor Gimnazjum w Kunowie Maria Pająk, ksiądz Damian Zieliński. Obecni również byli Przedstawiciele Rady Rodziców Małgorzata Jelonek, Karolina Kamińska, nauczyciele, pracownicy szkoły oraz licznie przybyli rodzice.

Pani dyr. Dorota Opara podsumowała osiągnięcia młodzieży. Wymieniła uczniów, którzy uzyskali najwyższe średnie ocen oraz najlepsze wyniki na egzaminie gimnazjalnym. Podkreśliła, jak chętnie angażowali się w życie szkoły i środowiska odnosząc liczne sukcesy w różnorodnych konkursach na szczeblu powiatu, województwa i kraju.

Burmistrza Miasta i Gminy Kunów wręczył nagrody za wspaniałą postawę uczniowską oraz liczne sukcesy w nauce uczennicom klasy IIIb: Weronice Karbowniczek i Klaudii Kołodziej. Serdecznie pogratulował nagrodzonym oraz życzył im kolejnych sukcesów w dalszej edukacji.

Wśród wyróżnionych w klasach są:
W kl. IIIa, wychowawczyni Jolanta Gutwin, nagrodziła: Annę Kowalską, Gabrielę Walkiewicz, Mateusza Rynio, Michała Ożdżyńskiego, Bartosza Mazura, Natalię Kapustę oraz Pawła Świercza.
Wychowawczyni klo. IIIb, Anna Łukawska- Wielguszewska, wyróżniła: Aleksandrę Jedynak, Wiktorię Borowską, Miłosza Tokarskiego, Jakuba Romańskiego.
Jolanta Sternik, wychowawczyni kl. IIIc, uhonorowała: Zuzannę Rokoszną, Aleksandrę Iwołę, Zuzannę Pstuszkę, Mateusza Ostrowskiego, Julię Kuterę, Adriannę Kończak, Jakuba Jagiełę, Jakuba Jedlikowskiego.

Dyrekcja i wychowawcy podziękowali rodzicom, którzy przez trzy lata z dużym zaangażowaniem włączali się w życie szkoły. Miłe słowa do trzecioklasistów skierowali również: Pani Barbara Domagała, Pani Maria Pająk oraz ksiądz Damian Zieliński.

W imieniu rodziców gimnazjalistów podziękowania dla nauczycieli złożyli - Pani Małgorzata Rynio i Pan Sylwester Jedlikowski. Podziękowali dyrekcji, wychowawcom oraz wszystkim nauczycielom za trud i serce włożone w edukację ich dzieci.

W dalszej części młodzież podziękowała swoim wychowawcą i nauczycielom. Podziękowania zaprezentowała w formie koncertu życzeń podczas którego zaśpiewano piosenkę pt: "Tyle było dni", a Julia Kutera i jej partner taneczny Marcel Skórski w rytm melodii pięknie zatańczyli. W przygotowaniu tej prezentacji uczniom pomagały: Jolanta Gutwin, Anna Łukawska- Wielguszewska, Jolanta Sternik oraz Pani Alina Nalewaj i Małgorzata Kowalska.

(WS)


Drukuj