100 postulatów młodzieży na 100 lat Niepodległości

W dniach 9-10 listopada 2018 w Warszawie odbył się Ogólnopolski Kongres Dialogu Usystematyzowanego, w którym uczestniczyła radna Młodzieżowej Rady Miejskiej w Kunowie Aleksandra Mróz.

Podczas wydarzenia zorganizowanego z okazji 100-lecia niepodległości młodzież z całej Polski stworzyła 100 konkretnych, realistycznych postulatów takich jak: równość płci, edukacja i zatrudnienie, dostęp do informacji i zrównoważony rozwój, które staną się zalążkiem do dalszych prac nad kompleksową strategią na rzecz młodych ludzi. Uczestnicy mieli również okazję wziąć udział w debacie pt. "Edukacja i zatrudnienie w XXI wieku: szanse i zagrożenia" oraz w bankiecie w Pałacu Kultury i Nauki. Spotkanie zostało zrealizowane w ramach programu Niepodległa. Organizatorem wydarzenia była Polska Rada Organizacji Młodzieżowych PROM.


Drukuj