Nowe władze powiatu ostrowieckiego

Marzena Dębniak jest nowym Starostą Powiatu Ostrowieckiego. Fotel wicestarosty otrzymał Andrzej Jabłoński. W skład zarządu weszli Agnieszka Rogalińska i Łukasz Dybiec.

 

Dwudziestu trzech nowych radnych powiatowych odebrało zaświadczenia o wyborze i tym samym rozpoczęła się szósta kadencja samorządowa powiatu ostrowieckiego. Wybory samorządowe wygrał KWW Jarosława Górczyńskiego, który wprowadził do rady 14 osób. Są to: Agnieszka Rogalińska, Danuta Barańska, Robert Rogala, Marzena Dębniak, Łukasz Dybiec, Małgorzata Bień, Dariusz Czupryński, Dariusz Wierzbiński, Andrzej Broda, Mariusz Pasternak, Małgorzata Sobieraj, Piotr Maj, Andrzej Jabłoński, Beata Duda. Z KW Prawo i Sprawiedliwość w Radzie Powiatu zasiadają: Ryszard Proksa, Zbigniew Duda, Jarosław Piotr Kopański, Paweł Walesic, Mirosław Rogoziński, Emilia Łupina, Janusz Gołdyn, Marek Bilski.

Jednego reprezentanta w Radzie Powiatu posiada Stowarzyszenia Samorządność i Przedsiębiorczość. Po czteroletniej przerwie mandat ponowie zdobył Robert Minkina.

Pierwsze obrady otworzył radny senior- Marek Bilski. Kolejno wybierano przewodniczącego i jego zastępców. W związku z tym, że zdecydowaną większość pozwalającą na samodzielne rządzenie ma ugrupowanie prezydenta Górczyńskiego, nie było niespodzianką, że właśnie z tego komitetu będzie prezydium Rady.

Przewodniczącym Rady Powiatu został Mariusz Pasternak, na którego zagłosowało 15 osób, więc ktoś dodatkowo spoza ugrupowania KWW Jarosława Górczyńskiego. Ośmiu radnych wstrzymało się od głosu.

Funkcję wiceprzewodniczących objęły Małgorzata Sobieraj i Małgorzata Bień.

Tak jak prezydent powiedział kilka dni wcześniej, na urząd starosty została rekomendowana Marzena Dębniak, dotychczasowa wiceprezydent Ostrowca Świętokrzyskiego, długoletnia sekretarz urzędu miasta. W tajnym głosowaniu na nowego Starostę Powiatu Ostrowieckiego zagłosowało 15 radnych, 7 przeciw, a 1 się wstrzymał.

- Od 1990 roku pełnię funkcję sekretarza miasta i uważam, że przez te lata zbudowałam urząd, którego marka jest bardzo znana, co potwierdzają liczne nagrody. Będę się starała przez najbliższe pięć lat realizować program wyborczy, z którym wyszliśmy do mieszkańców. Tempo jego realizacji będzie zależało od sytuacji finansowej, jaka jest w powiecie i jaka jest w jednostkach. Musimy się rozejrzeć w sytuacji finansowej, a to określi kolejność podejmowanych działań. Funkcję starosty będę się starała wykonywać godnie i z poszanowaniem prawa. W swojej pracy kieruję się profesjonalizmem, jestem gotowa podjąć współpracę ze wszystkimi klubami, stowarzyszeniami- powiedziała nowa starosta ostrowiecki.

Na wicestarostę został zgłoszony Andrzej Jabłoński, samorządowiec z długoletnim stażem. Wiele lat był burmistrzem Kunowa, ostatnie dziesięć lat piastował funkcję wójta Bałtowa. Za takim wyborem zgłosowało 15 radnych, 7 było przeciw i 1 się wstrzymał.

- Bardzo serdecznie dziękuję za zaufanie, jakim mnie państwo obdarzyli. Stawiam na szali pracy swoje wieloletnie doświadczenie. 20 lat w administracji samorządowej jako Burmistrz Miasta i Gminy Kunów, ostatnie 10 jako wójt Bałtowa. Chciałbym, aby to doświadczenie pracowało w sposób jak najlepszy. Stawiam się do dyspozycji wszystkich mieszkańców naszego powiatu, radnych i pani starosty. Chciałbym z wszech miar dochować wierności temu, co było obiecywane przez Komitet Wyborczy Wyborców Jarosława Górczyńskiego w czasie kampanii- skwitował wicestarosta Andrzej Jabłoński.

Do Zarządu Powiatu powołano jeszcze dwie osoby. Agnieszkę Rogalińską- prezes Agencji Rozwoju Lokalnego w Ostrowcu św. i Łukasza Dybca- dyrektora Zakładu Usług Miejskich.

Nowym władzom pogratulował ustępujący starota Zbigniew Duda, który zapewnił, że jego ugrupowanie będzie emisariuszem powiatu ostrowieckiego we władzach sejmiku województwa.

Wiele ciepłych słów, okazałe bukiety i pamiątkowy grawerton starosta Marzena Dębniak dostała również od prezydenta Jarosława Górczyńskiego, współpracowników z urzędu miasta oraz radnych z jej komitetu.

GS


Drukuj