Droga w kunowskiej strefie

Na ukończeniu jest budowa drogi w strefie przemysłowej w Kunowie.

 

Właściciele firm działających w kunowskiej strefie przemysłowej od lat upominali się w gminie o nową drogę. Szlak znajdujący się na terenie dawnego zakładu ProAgro stanowi dojazd do kilku hal produkcyjnych i biur.

- Jeszcze w poprzedniej kadencji postawiłem sobie za cel wyremontowanie drogi. Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie i udało się pozyskać promesę na usuwanie skutków klęsk żywiołowych- przypomina burmistrz Lech Łodej.

Przebudowana droga ma sześć metrów szerokości i prawie pół kilometra długości. Całkowita wartość zadania to blisko milion złotych. Za kilka dni nowa droga zostanie uroczyście otwarta.

GS


Drukuj