Podwójny jubileusz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Ostrowcu Św. to piękny przykład pracy pedagogicznej nauczycieli, którzy od 70 lat z pasją i profesjonalizmem nauczają niepełnosprawnych uczniów.
27 listopada w placówce świętowano podwójny jubileusz, 70-lecie powstania szkoły oraz 10-lecie powstania klas dla dzieci z autyzmem.

 

Na uroczystości, które rozpoczęły się o godzinie 10 w hali sportowej ZS nr 2, przybyli znamienici goście: wicestarosta ostrowiecki Andrzej Jabłoński, przewodnicząca Rady Miasta Ostrowca Św. Irena Renduda-Dudek, burmistrzowie i wójtowie gmin powiatu ostrowieckiego, dyrektorzy powiatowych placówek oświatowych, przedstawiciele świętokrzyskiego kuratorium oświaty, Sylwia Kula, asystentka posła na sejm Andrzeja Kryja, dyrektorzy, którzy w latach poprzednich zarządzali szkołą, emerytowani nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni szkoły, obecne grono pedagogiczne, uczniowie i ich rodzice oraz wiele innych wspaniałych osób, przyjaciół Ośrodka, w tym sponsorzy - Piekarnia i Cukiernia Skalski oraz Studio Grafiki Użytkowej "Mi-Graf".

Zgodnie z harmonogramem wtorkowej uroczystości po krótkim, oficjalnym powitaniu przez prowadzących imprezę, Jolantę Loranty i Waldemara Szambelana, odbyła się część artystyczna. Jej celem było zaprezentowanie aktualnego wizerunku szkoły oraz przypomnienie najważniejszych faktów związanych z 70-letnią historią szkoły.

Główną część uroczystości otworzył wspaniały polonez w wykonaniu uczniów i nauczycieli klas dla dzieci z autyzmem. Następnie została wyświetlona prezentacja, podczas której pani Agnieszka Kwapisz zaprezentowała przybyłym gościom 10-letnią działalność tych klas. Potem na scenie pojawili się uczniowie ze Szkolnego Klubu Aktora "Maska". Młodzi artyści przygotowani pod czujnym okiem pani Anetty Dasios i Iwony Skalmierskiej zaprezentowali przedstawienie teatralne "Z Fredrą przez bajkę". Kolejnym punktem programu było ślubowanie klas pierwszych. Najmłodsi uczniowie szkoły pod kierunkiem swoich wychowawców Marleny Słodkiewicz i Małgorzaty Biernackiej zaprezentowali program artystyczny, w czasie którego przeszli swój pierwszy w życiu egzamin - "egzamin na ucznia", który dotyczył znajomości podstawowych wiadomości szkolnych, zasad zachowania się w szkole i poza nią. Dzieci doskonale poradziły sobie ze wszystkim zadaniami. To był egzamin, który zdały na szóstkę. Tym samym uczniowie mogli przystąpić do oficjalnej części uroczystości. Kiedy nastąpiła najważniejsza chwila, w podniosłej atmosferze ślubowali godnie reprezentować swoją szkołę, swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom, nauczycielom i dyrekcji. Następnie dyrektor Ośrodka Andrzej Skrzypczak magicznym ołówkiem dokonał symbolicznego pasowania na ucznia. W ten sposób nowi uczniowie: Jakub Pasturek, Oliwia Wesołowska, Bartosz Brodawka, Weronika Różalska, Krzysztof Jop, Łukasz Kostyra zostali oficjalnie włączeni do grona uczniów Szkoły Podstawowej Specjalnej. W planie jubileuszowej imprezy nie mogło zabraknąć prezentacji podsumowującej 70-letnią pracę Ośrodka. Dalszą część spotkania wypełniły przemówienia i życzenia zaproszonych gości. Kilka minut później na scenie po raz drugi zaprezentowali się uczniowie ze Szkolnego Klubu Aktora "Maska". Tym razem zaprezentowali przedstawienie pt. "Dziecko-obecność dobra w człowieku". Oglądający spektakl mogli sobie przypomnieć o tym, co jest w życiu ważne, kiedy ciepła coraz mniej. Młodzież pokazała, jak często dorośli nie zauważają bądź nie chcą zauważyć codziennych problemów najmłodszych. Przesłanie było takie, że należy pamiętać i mieć czas dla drugiej osoby, bo najważniejszy w życiu jest człowiek.

Ostatnim punktem obchodów był słodki poczęstunek - tort oraz serwis kawowy, podczas którego zaproszeni gości mogli miło spędzić czas, oglądając wystawę prac uczniów, a także bogatą ekspozycję fotografii i kroniki dokumentujące historię Ośrodka.

Fuksja


Drukuj