Bałtów jeszcze bardziej atrakcyjny

Na terenie zabytkowego młyna w Bałtowie podpisana została preumowa na dofinansowanie zadania "Rewitalizacja Gminy Bałtów- Zagospodarowanie i rozwój przestrzeni ukierunkowane na podniesienie atrakcyjności społecznej oraz nadanie walorów funkcjonalnych i estetycznych". Na terenie Bałtowa zostanie zainwestowanych kilka milinów złotych.

 

W ramach projektu planowana jest rewitalizacja przestrzeni społeczno-gospodarczej bałtowskiej Okręglicy, zagospodarowanie ternu wokół kąpieliska Kamienne Oko oraz przebudowa drogi gminnej na Zarzeczu. Całkowita wartość wymienionych zadań to 4 103 tysiące złotych. Jednym z partnerów samorządu w tym projekcie jest Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Bałtów "Bałt", które zgłosiło pomysł rewitalizacji szlaków turystycznych o wartości ponad 141 tysięcy złotych. W projekt rewitalizacji Bałtowa zaangażowana jest również "DLF Invest" sp. z o.o., która zgłosiła rozbudowę wraz z przebudową placu zabaw oraz adaptację zabytkowego młyna na cele kulturowe. Wartość tych zadań to ponad 852 tysiące złotych. Kolejny partner projektu - Przedsiębiorstwo Społeczne "Allozaur" sp. z o.o. - zawnioskował o zagospodarowanie terenu pod kątem pola kempingowego i namiotowego. Szacunkowy koszt tych prac to ponad milion złotych.

Całkowita wartość zadań zaplanowanych w Bałtowie to 6 milionów 177 tysięcy złotych, z czego z funduszy unijnych to niespełna 4 miliony złotych. Prace powinny być wykonane do końca 2021 roku.

G. Soboń


Drukuj