Informacja o przetargach organizowanych przez Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Św.

Lp. Nazwa zamówienia Data przetargu Godz. Tryb/nr ogłoszenia/data
1. „Kompleksowa obsługa informatyczna Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim” 27.12.2018r. 10:30 nieograniczony powyżej 30 000 EURO
Numer ogłoszenia BZP: 662954-N-2018;
data zamieszczenia: 19.12.2018r.

Uwaga Oferenci! Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest na stronie internetowej: www.ostrowiecki.eu, w przypadku odbioru wersji drukowanej opłata wynosi: 20 zł, płatne przelewem bankowym na konto Starostwa Powiatowego Bank Spółdzielczy Nr 78 8507 0004 2001 0047 5042 0003. Zapraszamy wszystkich Wykonawców do uczestniczenia w przetargu.
Szczegółowe informacje o wyżej wymienionym przetargu można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Ostrowcu Św., ul. Iłżecka 37 w Wydziale Rozwoju Powiatu - Referacie Zamówień Publicznych i Przetargów - pokój nr 308 telefon (41) 247-68-66, fax.(41) 247-69-65.
Zgodnie z ustawą z 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ogłoszenia o wszystkich przetargach organizowanych przez Powiat Ostrowiecki wywieszane są na Tablicy Ogłoszeń w budynku Starostwa Powiatowego (obok pokoju 308) oraz na stronie internetowej: www.portal.uzp.gov.pl i www.ostrowiecki.eu.


Drukuj