Wiadomosci Swietokrzyskie logo

Przedszkolaki zwiedzały zabytki Ostrowca

Ostrowieckie przedszkolaki poznawały zabytki Ostrowca Św. Wędrówka została zorganizowana przed Publiczne Przedszkole nr 7, a przyświecało jej hasło "Wspólne wędrowanie i poznawanie Ostrowca Świętokrzyskiego w setną rocznicę odzyskania niepodległości".

Pasowanie na przedszkolaka w "Dziewiętnastce"

W Publicznym Przedszkolu nr 19 im Jana Brzechwy uroczyście pasowano najmłodsze dzieci na przedszkolaków. Uroczystość pasowania dzieci z grupy ,,Biedronki" odbyła się w Gospodarstwie Agroturystycznym w Starej Dębowej Woli. Nad wszystkim czuwały wychowawczynie Anna Możeńska i Anna Spustek.

Ostrowieccy Seniorzy godnie reprezentują nasze miasto

W środę, 10 października w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach odbył się finał Pierwszego Świętokrzyskiego Festiwalu Seniorów. Imprezie towarzyszyła wspaniała atmosfera i świetna zabawa, a galę uświetnił występ Wojciecha Gąsowskiego. Organizatorem Festiwalu było Biuro Komunikacji Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

Rozmowa z Markiem Szczepanikiem, członkiem Zarządu Województwa Świętokrzyskiego

- Świętokrzyskie 20 lat temu a dziś to olbrzymi postęp i ciągły rozwój - mówi Marek Szczepanik, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego.

Przedszkolaki programują!

Wychodząc naprzeciw technologicznym nowinkom, Przedszkole Publiczne nr 11 w Ostrowcu Świętokrzyskim dołączyło do ogólnoświatowego programu edukacyjnego "Uczymy dzieci programować". Jest to inicjatywa skierowana do szeroko rozumianej edukacji, która ma na celu pokazanie, że programowania można uczyć odpowiedzialnie wplatając go do codziennych aktywności dydaktycznych i niezależnie od realizowanych aktualnie treści.

Rozmowa z Grigorem Szaginianem

Rozmowa z Grigorem Szaginianem, lekarzem psychiatrą, czynnym politykiem, społecznikiem, Ormianinem z pochodzenia, Polakiem z wyboru.

"Bóg jest miłością - to jedyne zdanie, jakie wtedy usłyszałem, ale myślę, że było w nim zawarte wszystko, co Jan Paweł II chciał wtedy powiedzieć".

Dobry klimat dla rozwoju przedsiębiorczości

W ciągu ostatnich 15 lat liczba firm w regionie świętokrzyskim wzrosła o ponad 12 tysięcy, liczba nowoutworzonych miejsc pracy w ostatnich dziesięciu latach zwiększyła się dwukrotnie, a to przełożyło się wprost na spadek bezrobocia w regionie. Rozwój przedsiębiorczości warunkuje rozwój całego regionu, dlatego wśród celów strategicznych Zarządu Województwa Świętokrzyskiego jest wpieranie lokalnych firm. - Chodzi o tworzenie trwałych, dobrze płatnych miejsc pracy i inwestowanie w nowoczesne rozwiązania i technologie – mówi Marek Szczepanik, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego.

Książka Eligiusza Micha

"Jak Cię widzą, tak Cię piszą" - to tytuł książki wicestarosty ostrowieckiego Eligiusza Micha. Jest to zbiór 100 felietonów, które publikował na przestrzeni ostatnich dziewięciu lat w tygodniku "Wiadomości Świętokrzyskie".

Seniorzy świętowali w Malwie

Dzień Seniora obchodzony jest w kilku wariantach: 1 października jako Międzynarodowy Dzień Osób Starszych, 20 listopada jako Ogólnopolski Dzień Seniora oraz 20 października jako Europejski Dzień Seniora. Wszystkie daty mają jednak wspólny cel - kształtować społeczne postrzeganie osób starszych oraz podejmować wszelkie działania mające na celu zapewnienie im godnego życia.

Prawdziwy dom przy Grabowieckiej

Pół wieku temu działalność rozpoczął Dom Pomocy Społecznej przy ulicy Grabowieckiej w Ostrowcu Św. Jego powstanie wiązało się z ogromną potrzebą zaopiekowania ludźmi starszymi. W Ostrowcu Św. przybywało mieszkańców, ale nie tylko tych, którzy pracowali zawodowo. Powody, dla których zamieszkali w DPS-ie, były bardzo różne. Jedni nie mieli rodziny, która mogła się nimi zaopiekować. Innymi, z różnych względów, nie chcieli się zająć najbliżsi.

Ostrower zaprasza

Stowarzyszenie Ostrower zaprasza do udziału w wydarzeniu realizowanym z Budżetu Obywatelskiego 2018 z projektu "W ramach kultury".

Reklama

Reklama