Historia Ostrowca na muralu

Dzięki działaniom młodzieżowej grupy "Spóźnieni", ostrowiecki Park Spółdzielców przyozdobiło wielkoformatowe malowidło, które powstało w ramach programu "Mania działania". "Spóźnieni" w swoim projekcie pod nazwą "Poznajemy miasto, współtworzymy miasto", nawiązali do historii Ostrowca i ukazali ją w przystępny sposób. - Wybraliśmy tę formę artystyczną, ponieważ chcemy zostawić po sobie ślad w przestrzeni miasta i przyczynić się do jego upiększenia. Chcieliśmy także przełamać stereotypy, że w mieście nie dzieje się nic ciekawego i wyjść naprzeciw z ciekawą inicjatywą.

 

Projekt muralu był autorstwa Martyny Żak. - Chcieliśmy nawiązać do historii naszego miasta. Nasza praca przedstawia Hutę, która najbardziej wpłynęła na rozwój Ostrowca. Kolejnym zakładem jest "Wólczanka", którą na muralu reprezentuje szwaczka siedząca przy maszynie. Rowerzyści z kolei symbolizują napływ ludności do naszego miasta, a wielka płyta to rozwój infrastruktury mieszkalnej oraz innych ciekawych obiektów architektonicznych, jak np. Rawszczyzna czy dawny ZDK, a teraz MCK. Natomiast motywem przewodnim są zębatki, które łączą wszystkie elementy w całość. Zębatki odlewa hutnik, które następnie są wykorzystywane przez przemysł rozwijający miasto. Pomyśleliśmy, że nasze miasto to swego rodzaju mechanizm, który działał dzięki tym głównym elementom przedstawionym na malowidle - powiedziała Martyna Żak.

Przez ostatnie dwa tygodnie młodzież brała udział w warsztatach sztuki ulicznej, które poprowadził artysta Marcin Jedlikowski. Pod jego okiem opracowali oni projekt, który został przeniesiony na ścianę. W realizacji projektu "Spóźnionych" wspierał Wojtek Mazan ze Stowarzyszenia Kulturotwórczego "Nie z tej Bajki". "Spóźnieni" przekonali Marka Zarębę, prezesa Ostrowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej, który użyczył ściany jednego z garaży pod malowidło, oraz zapewnił pomoc logistyczną. Pozyskali także sponsora - supermarket Kaufland, który zapewnił poczęstunek podczas prac nad muralem i podczas odsłonięcia końcowego dzieła. Prace na dziełem trwały od wtorku do soboty po osiem godzin dziennie.

"Mania Działania" to program grantowy realizowany od kilku lat w województwie świętokrzyskim, którego celem jest aktywizacja społeczna młodzieży oraz promocja wolontariatu młodzieży na rzecz społeczności lokalnej. W ramach tego programu lokalne inicjatywy młodzieżowe uzyskują finansowe i merytoryczne wsparcie.

W roku bieżącym w program "Mania Działania" włączyła się Gmina Ostrowiec i zlecając Stowarzyszeniu Nie z tej Bajki realizację zadania publicznego pod tą nazwą i współfinansując je z Budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski w ramach dotacji celowej udzielonej na zadanie "Mania Działania" w 2018 roku.


Drukuj