Ciekawa lekcja historii z PTTK

W ramach obchodów setnej rocznicy niepodległości Polski Centrum Historyczno-Krajoznawcze im. Prof. Mieczysława Radwana, PTTK Oddział im. Mieczysława Radwana oraz ODS Malwa zorganizowali wykład poświęcony gen. broni Tadeuszowi Jordan Rozwadowskiemu. Bardzo ciekawą prelekcję, nawiązującą do kolejnej rocznicy bitwy warszawskiej i 90. rocznicy śmierci Szefa Sztabu Generalnego WP w latach 1918 i 1920, wygłosił dr Mariusz Patelski.

 

Prelegent omówił karierę wojskową i dyplomatyczną gen. Tadeusza Rozwadowskiego. Opowiedział o jego związkach rodzinnych. Nie omieszkał wspomnieć o jego zainteresowaniach czy zasługach dla rozwoju przemysłu.

Tadeusz Jordan Rozwadowski karierę wojskową rozpoczął w armii austro-węgierskiej. Po wybuchu I wojny światowej w stopniu generała dowodził oddziałami austriackimi. Po odejściu z armii Habsburgów działał na rzecz tworzonych polskich formacji wojskowych. W końcu wojny został pierwszym szefem Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Następnie dowodził Armią Wschód w wojnie polsko-ukraińskiej o Lwów i Galicję Wschodnią oraz Polską Misją Wojskową w Paryżu.

W przełomowym okresie wojny polsko-bolszewickiej ponownie objął funkcję szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.

Kiedy Naczelnik Państwa Polskiego Józef Piłsudski załamał się i podał do dymisji, generał Tadeusz Rozwadowski jako głównodowodzący całością Polskich Sił Zbrojnych wziął na siebie ciężar odpowiedzialność za los kraju. Przyczynił się do wielkiego zwycięstwa polskiej armii. Był twórcą i głównym wykonawcą planów Bitwy Warszawskiej, która przesądziła o losach wojny polsko-bolszewickiej. Brytyjski polityk, dyplomata i pisarz Edgar Vincent D'Abernon uznał ją za 18. przełomową bitwę w historii świata. To dzięki tej batalii Polska obroniła swą niepodległość, a także uratowała Europę przed zalewem komunizmu.

W 1921 r. generał Tadeusz Rozwadowski został powołany na stanowisko Generalnego Inspektora Jazdy. Po zamachu majowym 1926 r. został przez Józefa Piłsudskiego odsunięty od pełnionych funkcji i osadzony w więzieniu na Antokolu w Wilnie. Przesiedział w nim bez aktu oskarżenia i wyroku przez ponad rok jako pospolity przestępca w bardzo ciężkich warunkach. Osłabiony więzieniem podupadł na zdrowiu. Zmarł 18 października 1928 r. w Warszawie. Zgodnie z życzeniem został pochowany na Cmentarzu Obrońców Lwowa.

Z małżeństwa z Marią hrabianką Komorowską miał troje dzieci - Melanię Marię, Józefa i Kazimierza.

Organizatorzy spotkania zaznaczają, że generał broni Tadeusz Jordan Rozwadowski należy bez wątpienia do grona najwybitniejszych polskich dowódców przełomu XIX i XX wieku. Choć jego zasługi są niekwestionowane, to pamięć o nim została niemal zupełnie wymazana z dziejów Polski, najpierw przez władze sanacyjne, a później komunistyczne. Dopiero od lat 90. XX w. generałowi przywracane jest należne miejsce w historii. 18 października obchodzony jest jako Dzień Pamięci o Generale Tadeuszu Jordan Rozwadowskim.


Drukuj