Szansa w nowych okularach

Olimpiady specjalne to nie tylko sport. To przede wszystkim zdrowy tryb życia. W trakcie zawodów wdrażany jest program "Zdrowi Sportowcy".

 

- Głównym celem tego programu jest systematyczna ocena stanu zdrowia sportowców oraz przygotowanie specjalistów do przeprowadzania badań podczas regionalnych i narodowych zawodów Special Olympics - wyjaśnia Remigiusz Woźniak, przewodniczący Klubu Olimpiad Specjalnych Szansa. - Bardzo ważny jest wzrost świadomości społecznej związanej z problemami dotyczącymi opieki zdrowotnej osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Do programu "Zdrowi Sportowcy" zalicza się kilka szczegółowych badań, które w całości dają pożądany rezultat.

Pierwszy ze składowych programu zatytułowany jest "Zdrowy Uśmiech". Są to badania jamy ustnej przez przyszkolonych lekarzy oraz akcje profilaktyczne polegające na praktycznym przedstawianiu zasad i techniki higieny jamy ustnej.

Kolejnym punktem programu jest "Zdrowy Słuch", czyli badania otolaryngologiczne i audiologiczne przeprowadzane za pomocą profesjonalnego, nowoczesnego sprzętu wraz z analizą uzyskanych wyników badań audiologicznych, a także określenie koniecznych badań kontrolnych (follow-up) lub specjalistycznych u sportowców ze stwierdzonymi zaburzeniami słuchu. Kolejnym punktem są "Zdrowe Oczy", czyli diagnoza występujących rodzajów zaburzeń wzroku i dobór odpowiednich szkieł korekcyjnych, przygotowanie specjalnych sportowych okularów ochronnych z bezpiecznych tworzyw sztucznych dla osób uprawiających gry zespołowe.

Badania "Sprawne Stopy" przeprowadzane są na kończynach dolnych zawodników pod kątem deformacji stóp, stawów i związanych z tym dolegliwości bólowych; analiza stanu skóry i paznokci oraz kontrola jakości obuwia, a także zalecanie wizyt u specjalisty w przypadku zdiagnozowania poważnego problemu zdrowotnego)

FUNfitness to z kolei wszechstronna ocena możliwości fizycznych oraz badania zakresu ruchomości podstawowych stawów, ocena zdolności utrzymywania ciała w równowadze oraz prawidłowej postawie, ocena zdolności motorycznych, takich jak wytrzymałość i siła.

Ostatnim punktem jest "Promocja Zdrowia". Polega na pomiarach wzrostu i wagi zawodnika oraz przekazywaniu informacji o zasadach prawidłowego odżywiania się, zagrożeniach związanych z paleniem papierosów i stosowaniem innych używek, przedstawianie korzyści płynących z utrzymania higieny ciała, promowanie działań ochronnych przeciwko szkodliwym wpływom promieniowania UV.

- Jest mi niezmiernie miło, że kolejni zawodnicy z naszego klubu, po diagnozie występujących rodzajów zaburzeń wzroku i doborze odpowiednich szkieł korekcyjnych podczas XI Ogólnopolskich Letnich Igrzysk Olimpiad Specjalnych w Katowicach otrzymali okularki - zdradza Robert Rogala, kierownik WTZ Szansa. - W ostatnich dniach miałem przyjemność wręczyć trzem naszym zawodnikom okulary korekcyjne, a jednemu - gogle sportowe. Sam używam okularów i wiem, jakie to ważne, a co najważniejsze - zawodnicy dzięki działaniom olimpiad specjalnych nie ponosili kosztów zakupu tych okularów.

J. Słodkiewicz


Drukuj