Wolontariusze ze Szkoły Mistrzostwa Sportowego

Szkolne Koło Wolontariatu w ostrowieckiej SMS angażuje się w wiele akcji charytatywnych, których celem jest pomoc nie tylko drugiemu człowiekowi, ale także zwierzętom. Międzynarodowy Dzień Wolontariusza był okazją, aby pokazać społeczności uczniowskiej, lokalnej i całemu światu, jak wielką rolę odgrywają osoby zaangażowane w pracę społeczną na rzecz potrzebujących. Dla młodych sportowców wspieranie, obok uprawiania sportu, jest nieocenioną wartością.

 

- Od wielu lat zajmujemy się promocją wolontariatu młodzieżowego, którzy ma wiele form - wyjaśnia opiekunka Szkolnego Koła Wolontariatu w SMS Ostrowiec Alicja Ramska. - Od 10 lat ściśle współpracujemy z Placówką Opiekuńczo-Wychowawczą "Nasz Dom" w Denkowie. Podopieczni domu dziecka zawsze mogą liczyć na naszą pomoc, ostatnio zaangażowaliśmy się w stworzoną w Polsce międzynarodową kampanię dobroczynną Kilometry Dobra.

Wolontariusze pod opieką Joanny Sarneckiej-Żak wspierają akcje charytatywne organizowane przez Bank Żywności w Ostrowcu Św., kwestując i współorganizując je. W szkole działa Szkolne Koło UNICEF pod kierunkiem Ireny Stępniak, które włącza się w akcje pomocowe na rzecz dzieci z całego świata. Ponadto uczniowie biorą udział w "Szlachetnej Paczce" i akcji "Rodacy - Bohaterom", którymi koordynuje samorząd szkolny i ich opiekunki Katarzyna Górniak oraz Katarzyna Korulczyk. Wolontariusze wspierają także działania statutowe stowarzyszenia "Szkoła Mistrzów".

- Wolontariat ma tysiące twarzy, a uczniowie naszej szkoły znają większość z nich - mówi z dumą dyrektor SMS Ostrowiec Anna Trojanowska. - Młodzież pod opieką Urszuli Sokół wspiera Ostrowieckie Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt "Animals" oraz schronisko dla zwierząt "Janik", m.in. zbierano suchą karmę dla zwierząt. Aby pomóc ptakom przetrwać zimę, uczniowie zbudowali kilkanaście karmników i zapoznali się z zasadami dokarmiania "skrzydlatych".

Szkolne Koło Wolontariatu przyłączyło się do zbiórki funduszy na leczenie chorego Igora Jeża z Ostrowca Świętokrzyskiego oraz do akcji charytatywnej "Podaruj życie Olesiowi". Uczniowie dołączyli swoją cegiełkę, sprzedając samodzielnie upieczone słodkości na rzecz kolegi wolontariuszy Adama Kustry, który zachorował na złośliwego guza mózgu. Przez cały czas młodzi sportowcy angażowali się w pomoc choremu na mukowiscydozę Kacperkowi, zbierając nakrętki. Ta popularna i prosta akcja łącząca przyjemne z pożytecznym wsparła leczenie chłopca.

- Jednym z większych przedsięwzięć, które w ostatnim czasie przeprowadziliśmy, była akcja krwiodawstwa pod hasłem "100 litrów krwi na 100-lecie niepodległej Polski" - dodaje dyrektor Trojanowska. - Pomysłodawczyniami i inicjatorkami tego przedsięwzięcia były Alicja Ramska, opiekunka SKW oraz Katarzyna Górniak i Katarzyna Korulczyk - opiekunki SU. Pomysł spotkał się z uznaniem Zarządu Rejonowego PCK i Klubu Honorowych Dawców Krwi w Ostrowcu Św., którzy pomogli nam zorganizować pobór krwi.

Akcja ta spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem, w sumie zgłosiły się 73 osoby, w tym aż 43 z SMS Ostrowiec, zarówno pełnoletni uczniowie, jak i rodzice, nauczyciele, pracownicy szkoły. Na zaproszenia wysłane do innych ostrowieckich szkół odpowiedzieli uczniowie z THM-u, ekonomika, LO nr II i LO nr III. Po weryfikacji krew oddało 30 osób. Stan zdrowia pozostałych, mimo przybycia i gotowości do oddania krwi, nie pozwolił im wziąć udziału w akcji. Większość osób, która oddała krew, zrobiła to po raz pierwszy i już zgłosiła chęć ponownego krwiodawstwa. W sumie pobrano ponad 13 litrów tego cennego daru.

Małgorzata Chrzanowska

 


Drukuj