Apel Policji: Uwaga na koleją metodę oszustów!!!

Przestępcy żerujący na łatwowierności osób starszych nie poprzestają wymyślać nowych metod swojej działalności, na skutek których seniorzy tracą oszczędności. W ostatnim czasie policjanci na terenie kraju otrzymywali sygnały o rzekomych spisach rzeczy wartościowych, których dokonują stróże prawa w mieszkaniach.

 

Do osób w podeszłym wieku dzwonią lub przychodzą fałszywi policjanci i informują o konieczności spisu wartościowych rzeczy i gotówki pod pozorem ewidencjonowania w policyjnych zbiorach, co jest przydatne w razie ich utraty. Podczas rzekomych policyjnych spisów dochodzi do kradzieży majątku.

Informujemy, że policja nie prowadziła i nie prowadzi opisanych działań. Policjanci nigdy nie proszą o wydawanie żadnych pieniędzy czy innych rzeczy wartościowych. Jeżeli ktoś przedstawia się za policjanta i żąda przekazania pieniędzy bądź dostępu do konta czy też chce spisywać nasz majątek, bądźmy pewni, że mamy do czynienia z oszustem.

Po raz kolejny apelujemy o rozsądek i rozwagę w kontaktach z nieznajomymi osobami!

RAS


Drukuj