Aspirant Beata Grubner z ostrowieckiej KPP najlepsza

W Komendzie Wojewódzkiej Policji w Kielcach odbyły się wojewódzkie eliminacje "I Ogólnopolskiego Konkursu dla Policjantów - Oskarżycieli Publicznych". Do rywalizacji przystąpiło 22 funkcjonariuszy reprezentujących 12 komend powiatowych oraz Komendę Miejską Policji w Kielcach.

 

Zawodników w imieniu Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach przywitała Naczelnik Wydziału Prewencji KWP w Kielcach insp. Marzena Piórkowska. Celem tego przedsięwzięcia było wyłonienie najwszechstronniejszego policjanta pełniącego funkcję oskarżyciela publicznego, który potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę i umiejętności na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Punktualnie o godzinie 9.00 w miniony piątek mundurowi rozpoczęli zmagania. Policjanci rywalizowali w dwóch konkurencjach: pisemnym teście wiedzy dotyczącym znajomości przepisów prawa oraz pisemnym teście wiedzy z zakresu umiejętności rozwiązywania kazusów materialnego prawa wykroczeń.

Po podliczeniu punktów zostali wyłonieni zwycięzcy. Najlepsza okazała się mł. asp. Beata Grubner z Komendy Powiatowej Policji Ostrowcu Świętokrzyskim. Na drugim miejscu uplasowała się podkom. Joanna Szymańska - Patron z Komendy Powiatowej Policji w Sandomierzu, natomiast trzecie miejsce zajęła sierż. Joanna Czerwińska z Komendy Miejskiej Policji w Kielcach. Zwycięzcom pogratulował m.in. Pierwszy Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach insp. Artur Bielecki oraz Naczelnik Wydziału Prewencji KWP w Kielcach insp. Marzena Piórkowska. Słowa uznania przekazał również nadkom. Jerzy Kaniewski Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów wojewódzkiego świętokrzyskiego, który objął nad tym wydarzeniem honorowy patronat oraz ufundował statuetki oraz upominek dla zwycięzcy.

Mł. asp. Beata Grubner z Komendy Powiatowej Policji Ostrowcu Świętokrzyskim będzie teraz reprezentowała garnizon świętokrzyski w finale krajowym, który odbędzie się w połowie listopada bieżącego roku w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie.

Patronat honorowy nad tym przedsięwzięciem objął Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów wojewódzkiego świętokrzyskiego.

RAS


Drukuj